موضوعات
هرمزگان

نجات‌یافته از حمله مغول‌ها

نویسنده: پروین امامی / خبرنگار استان‌ها
‌توریان روستایی است در جزیره قشم. روستایی قدیمی که مرمانش با پرورش صیفی‌ و گل‌های آفتابگردان و نخلستان‌ روزگار می‌گذرانند. نخلستان‌های توریان و زمین‌هایی پوشیده از آفتابگردان از زیبایی‌های این روستا در جزیره گرم و آفتابی قشم است...
1396/09/04
‌توریان روستایی است در جزیره قشم. روستایی قدیمی که مرمانش با پرورش صیفی‌ و گل‌های آفتابگردان و نخلستان‌ روزگار می‌گذرانند. نخلستان‌های توریان و زمین‌هایی پوشیده از آفتابگردان از زیبایی‌های این روستا در جزیره گرم و آفتابی قشم است. روستای توریان در حدود 31 کیلومتری جنوب غربی قشم قرار دارد و برای رسیده به آن باید از یک راه فرعی به طول دو کیلومتر، منشعب از جاده قشم-باسعیدو استفاده کرد. درباره نام این روستا قصه‌ای وجود دارد که قدمت آن را به بعد از حمله مغول نسبت می‌دهد. می‌گویند زمان حمله مغول و هرج و مرج آن دوران، هر قبیله كه از غارت مغول جان به در می‌برد، به گوشه امنی می‌گریخت و گویا قبیله‌ای كه رئیس آنان شخصی به نام توران بوده به این محل در قشم می‌آید. بعد هم توران مسجد و حمامی در این محل می‌سازد و نام خودش را تورانشاه می‌گذارد. ابن بطوطه در سفرنامه خود می‌نویسد: «  این جزیره طویله نام   در شش فرسنگی قشم مخلص یا توریان نامیده می شده است.»
امروزه این روستا، یکی از زیبایی‌های بسیار جزیره قشم است. گفته می‌شود در مسجد تورانشاه جزیره قشم در روستای توریان منبر چوبی آیینه‌كاری وجود داشته كه در سال 1115 با زلزله شدیدی كه در جزیره اتفاق افتاد از بین رفت. این زلزله مسجد و بارگاه تورانشاه را نیز ویران کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code