موضوعات
هرمزگان

صیدگشا

نویسنده: مرجان هاشمی/ خبرنگار استان‌ها
برکت برای کسانی که به نحوی با طبیعت سر و کار دارند، امری است مرتبط با آن. در گذشته مرسوم بود که برای زمین یا درختان باغ نذر کنند که خوب محصول و بار بدهند...
1396/05/25
برکت برای کسانی که به نحوی با طبیعت سر و کار دارند، امری است مرتبط با آن. در گذشته مرسوم بود که برای زمین یا درختان باغ نذر کنند که خوب محصول و بار بدهند. ماهیگیران هم رسمی به نام صیدگشا دارند که شیوه و هدفی مشابه دارد.
رسم صیدگشا بیشتر در میان مردم هرمزگان رایج بوده است. در گذشته هر گاه در دریا برای مدت طولانی صید و ماهی کم بود و ماهیگیران صید خوبی نداشتند، فکر صیدگشا در ذهن ناخداهای لنج های صیادی قوت می‌گرفت.
برای برگزاری این مراسم صیادان به بازار می‌رفتند و مقدار زیادی خرما می‌خریدند. چند سبد خرما می‌خریدند و خرماها را به خانه ناخدای پیر و کار کشته‌ای می‌بردند و داخل سینی‌های برنجی می‌ریختند.
سپس مقداری ارده روی خرماها می‌ریختند و آن قدر خرما را با ارده ورز می‌دادند تا هسته خرما از آن جدا شود و ارده به خورد خرما برود. سپس هسته‌های خرما را داخل زنبیل جداگانه‌ای می‌ریختند و از خرماهای مخلوط با ارده به فقرا انفاق می‌کردند.
بعد هسته‌های خرما را به دریا و محل یکی از صیدگاه‌ها می‌بردند و در آنجا دعا می‌خواندند و از خدا می‌خواستند برکت را به دریا بازگرداند.
هسته‌های خرما را داخل دریا می‌ریختند و می‌گفتند ما سهم دریا را دادیم حالا دریا باید به ما ماهی بدهد. به این شیوه طلب گشایش در روزی می‌کردند. امروز نیز این مراسم در زمره سنت بومی قرار گرفته است و شاید هنوز هم صیدگشا میان برخی ماهیگیران راهی برای گشایش در صید ماهی باشد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code