موضوعات
هرمزگان

روکش آسفالت جاده‌های جاسک- بشاگرد

نویسنده:
۶میلیارد تومان برای روکش آسفالت جاده‌های جاسک- بشاگرد در نظر گرفته شد...
1396/05/21
۶میلیارد تومان برای روکش آسفالت جاده‌های جاسک- بشاگرد در نظر گرفته شد.
معاون راهداری وحمل ونقل جاده ای استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: این میزان اعتباربرای روکش آسفالت وترمیم جاده جکدان به جاسک وهچنین بشاگرد به میناب وکرمان امسال اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان، عباس شرفی بیان کرد: این مبلغ ازمحل اعتبارات ملی و استانی برای احداث ۶۰کیلومتر ترمیم این مسیرها تامین شده که با اصلاح آن عبور ومرور مردم بهبود پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: درحال حاضر ۳۰کیلومتر ازجاده جکدان به جاسک توسط پیمانکارتجهیزکارگاه شده و۳۰کیلومترجاده بشاگرد به میناب وکرمان بزودی تجهیز و از نیمه شهریور ماه عملیات روکش آسفالت و تعمیرات آغاز می‌شود و نهایتا تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code