موضوعات
هرمزگان

رها سازی میگو در خورهای هرمزگان

نویسنده:
40میلیون قطعه بچه میگو امسال با هدف تولید واشتغال در سال اقتصاد مقاومتی در خورهای استان هرمزگان رهاسازی شده است...
1396/06/06
40میلیون قطعه بچه میگو امسال با هدف تولید واشتغال در سال اقتصاد مقاومتی در خورهای استان هرمزگان رهاسازی شده است.
مدیرکل شیلات هرمزگان به فارس گفت: ازابتدای شروع طرح رها سازی میگو در هرمزگان (سال 1382) تاکنون، نیزبیش از 360 میلیون قطعه بچه میگو در خورهای استان رهاسازی شده که حدود 50 درصد از میزان رهاسازی در مدت 4 سال گذشته انجام شده است.
سید پرویز محبی افزود: بیش ازیک میلیارد و500 میلیون قطعه لارو میگو در هرمزگان امسال تکثیر و ذخیره سازی می‌شود که تولید افزون بر 12هزار تن را بدنبال دارد.
وی بیان کرد: ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی در آب‌های استان ، تقویت یگان حفاظت منابع و آبزیان شیلات هرمزگان ، کاهش صید غیرمجاز و مهار صید بی‌‌رویه از برنامه‌های مهم شیلات هرمزگان به‌ منظور ترمیم ذخایر آبزیان است.
هرمزگان حدود چهار هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در شهرستان‌های بندرلنگه ، سیریک ، جاسک ، قشم ، میناب ، پارسیان و بندرعباس دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code