موضوعات
هرمزگان

حقوق شهروندی در پرسش‌های مهر

نویسنده: بیژن کیامنش
پرسش‌های رئیس جمهوری از دانش آموزان در دومین روز ماه مهر، گویای دغدغه‌های دکتر روحانی برای روبه روشدن با دیروز، امروز و فردای کشوراست...
1396/07/15
 پرسش‌های رئیس جمهوری از دانش آموزان در دومین روز ماه مهر، گویای دغدغه‌های دکتر روحانی برای روبه روشدن با دیروز، امروز و فردای کشوراست. بدون پاسخ گفتن متفکرانه به پرسش‌های که از شدت تکرارو فراگیری،ساده و گاه بی اهمیت به نظر می‌رسند، هرگز نخواهیم توانست از پیچ دشوار توسعه و صنعت عبور کنیم، اما معانی که لا به لای پرسش‌های مهری رئیس جمهوری خود نمایی می‌کند،حوزه‌های وسیعی را در بر می‌گیرد ؛ حقوق شهروندی،عقب ماندگی حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، منافع ملی و... اما به تناسب پرسش‌های مهری رئیس جمهوری از دانش آموزان، می‌توان پیوند‌های بیشتری میان مفاهیم بنیانی این پرسش‌ها با رویدادها جست و جو کرد. برای نمونه رتبه جهانی آزادی اقتصادی ایران 150 درمیان 159 کشور گزارش شده است. تاکید بر عدد از این حیث اهمیت دارد که جایگاه یکصدو پنجاهمی ایران، سرنوشت فقر و غنا و نیز صنعت کشور را در 4 دهه گذشته رقم زده است. از سوی دیگر عدد یادشده نشان دهنده نگاه ویژه و گاه تلخ قوانین به اقتصاد و کنشگران حوزه‌های اقتصادی است.
نوسان‌های پر شتاب اقتصادی باعث شده است که حرکت‌های زیگزاگی اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با منطق وتحلیل‌های اقتصادی قابل ارزیابی نباشد. بدین ترتیب در حالی كه كشورهای هم رده ایران،از آغاز هزاره جدید میلادی خود را به ثبات اقتصادی رسانده اند، اما نمایه‌های اقتصادی ایران، همچنان چهره ای متفاوت از تحولات اقتصادی را در همه این سال‌ها ثبت کرده است.  مطابق با آموزه‌های رئیس جمهوری، بخشی از بحران‌های اقتصادی ریشه درچگونگی مفاهمه گروه‌های اجتماعی و نیز رفتارهای سلطه گرانه برخی از گروه‌های اجتماعی - اقتصادی دارد.در حالی که پیوندهای اجتماعی بدون رعایت فضایلی مانند مدارا و احترام به حقوق شهروندی، در مسیر شکننده ای به پیش می‌روند. عجیب تر این‌که در دنیای معاصر، پایبندی به تعلقات انسانی در کنار وجود نهاد‌های پویای مدیریتی، دلیل اصلی رشد و بلوغ بنگاه‌های اقتصادی گزارش شده است.در این شرایط نگرش روشن دکتر روحانی به "منطق گفت و گو و اهمیت راهبردی رعایت حقوق دیگران که درمفاهیم بنیادین پرسش‌های مهر بازتاب یافته، فرصتی بی مانند برای شناسایی دقیق تر معضلات از سوی رسانه‌ها و کانون‌های بزرگ و کوچک اقتصادی فراهم آورده است. پرسش‌های مهری دکتر روحانی مطمئنا ذهن و روح ایرانیان را برای درک مفاهیم بنیادین "همزیستی و توسعه " به تلاش بیشتری وامی دارد و به نسل‌های بالنده جامعه می‌آموزد که مفاهیم راهگشایی که پیش برنده تاریخ یک ملت هستند، در محیطی انسانی متولد می‌شوند. در واقع جامعه مدنی تضمین کننده بالندگی اندیشه‌هایی است که امکان توسعه و صنعتی شدن را به وجود می‌آورند.
مقایسه جوامع در حال توسعه با کشورهایی که نزدیک به 4 دهه است که با دشواری‌های ناشی از بیکاری، تورم، رکود و حتی عقب افتادگی بنیان‌های دانشگاهی و صنعتی روبه رو هستند، نشان دهنده تفاوت فاحش بنیان‌های اندیشه ورزی در این دو گروه ازجوامع است.زیرا جهان معاصر دنیای همزیستی تضادها، پراکندگی، تردید‌ها و تشکیک‌های مداوم است. عصربازار‌های بزرگ، ویترین‌هایی که پیوسته از کالا پر و خالی می‌شوند و شهروندانی که روزانه برای تامین نیازهای خود به بازارهای روز مراجعه می‌کنند.آنان با آرامش در فروشگاه‌های بزرگ قدم می‌زنند و کالاهایی را بر می‌گزینند که کیفیت و مرغوبیت انها در رقابت بازار تایید شده است.
بیژن کیامنش
عضو شورای سردبیری گروه استان هاارسال پیام اشتراک 
 
 Security code