موضوعات
هرمزگان

حفاظت از خاک در هرمزگان

نویسنده:
طرح آبخیزداری و حفاظت خاک در 1/5 میلیون هکتار حوزه آب خیز هرمزگان اجرا می‌شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، طرح آبخیزداری مطابق برنامه ششم توسعه اجرا می‌شود...
1396/06/13
طرح آبخیزداری و حفاظت خاک در 1/5 میلیون هکتار حوزه آب خیز هرمزگان اجرا می‌شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، طرح آبخیزداری مطابق برنامه ششم توسعه اجرا می‌شود.
ابوالقاسم حسین پور در گفت و گوبا ایرنا اظهار کرد: این طرح در حوزه‌های آبخیز 7 سد هرمزگان شامل سدهای میناب، جگین، شمیل – نیان، گابریک، سرنی، خالصی و لاورفین انجام می‌شود.
وی بیان کرد: کنترل سیلاب، کنترل رسوب وارده به مخازن سدهای مهم استان برای حفظ عمرمفید سدها وحفاظت ازآب خاک ازاهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان تصریح کرد: مطالعات میدانی وبازدیدهای محلی نشان می‌دهد که با وجود خشکسالی‌ها، درهرمنطقه‌ای که عملیات آبخیزداری درآن اجرا شد، آبدهی قنات ومنابع آبی دشت‌ها افزایش یافته وباعث توسعه پایدار کشاورزی و روستاها شده است.
حسین پوربا اشاره به حساس بودن خاک‌های استان نسبت به فرسایش، گفت: طرح آبخیزداری و حفاظت خاک از جمله طرح‌های ضروری و مستمر در شرایط اقلیمی و محیطی هرمزگان بشمار می‌رود.
وی با تأکید بر حمایت از اجرای طرح‌های آبخیزداری در هرمزگان با توجه به بحران خشکسالی و کم آبی در استان، ادامه داد: بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که آبخیزداری همچنان جامع‌ترین فعالیت علمی برای ذخیره آب‌های سطحی و انتقال آب به سفره‌های زیرزمینی وحافظ آب و خاک است.
از هفت میلیون و200 هزار هکتار مساحت استان هرمزگان، 6 میلیون و 900 هزار هکتار جزو عرصه‌های منابع طبیعی است که یک میلیون و 80 هزار هکتار آن جنگل، 4 میلیون و 93هزار هکتار مرتع و یک میلیون و 565 هزار هکتار آن را بیابان تشکیل می‌دهد.
7 هزار و 451 سازه آبخیزداری و بیش از110 هزارهکتارعملیات بیولوژیک وبیومکانیک با ظرفیت آبگیری 400 میلیون مترمکعب در سال دراستان هرمزگان اجرا شده است.
خشکسالی و کم آبی درهرمزگان موجب خشک شدن 365حلقه چاه آب آشامیدنی، 18دهنه چشمه و قنات، 100حلقه چاه وکاهش آب 135حلقه چاه بین30 تا 70 درصد شده است.
از 74 دشت موجود در هرمزگان تمامی آنها دارای بیلان منفی هستند و 38 دشت ممنوعه بوده و مابقی دشت‌ها نیز شور است.
با این حال با استفاده از روش‌های مناسب آبخیزداری می‌توان با مهار آب باران علاوه بر پیشگیری از تخریب خاک، پدیده خشکسالی را مدیریت کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code