موضوعات
هرمزگان

تاریخ بستک بر فراز کوه

نویسنده: مرجان هاشمی/ خبرنگار استان‌ها
قلعه دیده‌بان را یکی از محکم‌ترین قلعه‌های جهانگیریه می‌دانند. قلعه‌ای که در روزگاران دور، نقش مهمی در تامین امنیت جهانگیریه و بستک در غرب هرمزگان داشته است...
1396/08/01
قلعه دیده‌بان را یکی از محکم‌ترین قلعه‌های جهانگیریه می‌دانند. قلعه‌ای که در روزگاران دور، نقش مهمی در تامین امنیت جهانگیریه و بستک در غرب هرمزگان داشته است. امروز این قلعه در زمره آثار تاریخی و از جاذبه‌های گردشگری هرمزگان و جنوب ایران است، اما این دژ، در روزگاران دور، نقشی بسیار فراتر از محلی تفریحی داشته است. آثار به جا مانده از دژی بزرگ، امروز قلعه‌ای است که در آن می‌توان بخشی از تاریخ جنوب ایران را تماشا کرد. این قلعه بر فراز بن کوه انجیره با به گویش محلی انُزُرُه، قرار دارد و 79 کیلومتر به بستک فاصله دارد.
در زمان حکومت نادرشاه و کریم‌خان زند، شیخ محمد بستکی، بر بستک، جهانگیریه، بندر عباس، بندر لنگه و جزایر جنوب فرمانروایی می‌کرد. این دژ هم محلی بود که در طول بیست سال از فرمانروایی‌اش به عنوان مرکز رتق و فتق امور و جایی برای حفاظت از خانواده‌اش در مواقع هرج و مرج کشور انتخاب کرده بود.
می‌گویند شیخ محمد با وجود این که امور دیوانی چون مالیات و مراجعات عمال دولت مرکزی را انجام می‌‌داد، هیچ وقت با ماموران حکومت مرکزی دیدار نمی‌کرد و ظاهرا یکی دو باری با نادرشاه و کریمخان زند ملاقات داشته است.
حتی می‌گویند چند بار دعوت کریم‌خان زند را برای ملاقات به عذرهایی رد می‌کرده است. امروز بازمانده‌های این دژ انگار که خانه ارواح ساکنان قدیمی قلعه باشد. ارواحی که در میان سنگ‌های قلعه دیده‌بان، روزگار رفته بر جنوب ایران را روایت می‌کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code