موضوعات
هرمزگان

بهره‌برداری از طرح‌های برق و گاز در هرمزگان

نویسنده:
7 پست برق و طرح گازرسانی درهرمزگان بهره برداری شد...
1396/06/11
7 پست برق و طرح گازرسانی درهرمزگان بهره برداری شد.
به گزارش مهر، قائم مقام شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان گفت: این طرح‌ها با هزینه افزون بر530 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.جلیل صحراگرد افزود: دولت در 4 سال اخیر حدود 30 درصد ظرفیت تولید نیروگاهی هرمزگان را افزایش داده است.وی اضافه کرد: میزان تولید انرژی حدود 28 درصد وظرفیت پست‌های فوق توزیع وانتیتل حدود 16درصد افزایش یافته است. صحراگرد بیان کرد: 40 طرح پست فوق توزیع وانتقال با ظرفیت 2 هزار و 162 مگاوات و به ارزش 4 هزار و 740 میلیارد ریال در مدت فعالیت دولت یازدهم در استان هرمزگان اجرا شده است. قائم مقام شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان یادآورشد: طول خطوط فوق توزیع وانتقال درمدت فعالیت دولت یازدهم 5 درصد افزایش یافته و 9 طرح خط انتقال وفوق توزیع به طول280 کیلومتربا ارزش 640 میلیارد تومان نیزتوسط دولت یازدهم درهرمزگان اجرا شده است.

توسعه شبکه گاز در بندرعباس
همچنین طرح گازرسانی به شهرک مسکونی پیامبراعظم (ص) بندرعباس با حضورسرپرست وزارت علوم بهره برداری شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان دراین زمینه عنوان کرد: با گازرسانی به مسکن مهربندرعباس (شهرک پیامبراعظم ) با اعتبار 72 میلیارد ریال، 12 هزارخانوارکنونی تحت پوشش گازشهری قرارخواهند گرفت.
پارسا پروین افزود: درغرب استان نیز با گازرسانی به شهرپارسیان و دشتی با اعتباربالغ بر193میلیارد ریال واجرای 117 کیلومترخطوط تغذیه وشبکه گاز، درمجموع 6 هزار و500 خانوارتحت پوشش قرارمی گیرند که با گازرسانی به فازاول، 2هزارخانوارشهرستان پارسیان ازاین نعمت بهره مند می‌شوند.
این مسئول اظهار کرد: گازرسانی به شهرک صنعتی بستک با اعتبار 12 میلیارد ریال وگازرسانی به نیروگاه 80 مگاواتی پاسارگاد جزیره قشم به طول4/2کیلومتر و با مشارکت اعتباری متقاضی از دیگر طرح‌های‌های قابل افتتاح در هفته دولت است.
وی ادامه داد: طرح گازرسانی به فاز 4 شهر بندرعباس نیز با اعتبار 87 میلیارد ریال و طول 62 کیلومترکلنگ زنی می‌شود که با اتمام این طرح، 15 هزار خانوار در شمال بلوار امام حسین (ع) تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code