موضوعات
هرمزگان

بندر شهید رجایی مرز فعال ترانزیتی

نویسنده:
بندر شهید رجایی در استان هرمزگان فعال‌ترین مرز ترانزیتی ایران معرفی شد...
1396/07/22
بندر شهید رجایی در استان هرمزگان فعال‌ترین مرز ترانزیتی ایران معرفی شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: نیمه نخست امسال بندرشهید رجایی با کسب 35 درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی فعال‌ترین مرز ترانزیتی کشور بود.
به گزارش ایسنا داریوش باقر جوان اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و 704هزار و 472 تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.
وی بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی و انواع پنبه اعلام کرد. باقر جوان خاطرنشان کرد: مرزهای پرویزخان، بازرگان و شهید باهنر دیگر مرزهایی هستند که در جایگاه‌های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند. این مسئول اضافه کرد: 74 درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده و مجتمع بندری شهید رجایی انجام می‌شود و 26 درصد متعلق به سایر مرزهای کشور است. در نیمه نخست سال جاری،4 هزار و 875 تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از کشورترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 27 درصد افزایش داشته است.
کریدور جنوب به شمال یکی از مهم‌ترین کریدورهای بین المللی است که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می‌کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code