موضوعات
هرمزگان

اجرای سازه های آبخیزداری در هرمزگان

نویسنده:
177 سازه آبخیزداری و 6 هزار و 200 هکتار عملیات بیومکانیک با ظرفیت مهارسالانه 48 میلیون مترمکعب از ریزش های جوی و سیلاب های فصلی طی برنامه پنجم توسعه در استان هرمزگان اجرا شده است...
1396/07/01
177 سازه آبخیزداری و 6 هزار و 200 هکتار عملیات بیومکانیک با ظرفیت مهارسالانه 48 میلیون مترمکعب از ریزش های جوی و سیلاب های فصلی طی برنامه پنجم توسعه در استان هرمزگان اجرا شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در این باره به مهر گفت: از این تعداد، 122 سازه آبخیزداری طی فعالیت دولت یازدهم در هرمزگان اجرا شده است.
امید ذاکری ادامه داد: در قالب برنامه پنجم توسعه حدود 67 درصد اهداف مصوب حوزه آبخیزداری در هرمزگان تحقق یافته است .
وی بیان کرد: دستیابی به این سطح از اهداف برنامه آبخیزداری با تخصیص حدود 41 درصد از اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی محقق شده است.

نقش مهم مردم و خیران
ذاکری با اشاره به نقش مهم مردم و خیران در تحقق اهداف آبخیزداری در هرمزگان و با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در استان گفت: کنترل آب های مرزی، تغذیه آبخوان های زیرزمینی، تقویت منابع آب شرب روستایی، پیشگیری و مهار سیل، حفاظت خاک و کنترل فرسایش و رسوب از مهم ترین مزایای اجرای طرح های آبخیزداری است.
وی احیای پوشش گیاهی عرصه های منابع طبیعی، پایداری منابع آب کشاورزی، کمک به تامین آب شرب دام، پایداری اکوسیستم های طبیعی و بهبود و استمرار تولید و اشتغال را از دیگر مزایای اجرای طرح های آبخیزداری عنوان کرد.

   تعداد سازه های آبخیزداری
7 هزار و 451 سازه آبخیزداری و بیش از 110 هزار هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با ظرفیت آبگیری 400 میلیون مترمکعب در سال در سطح استان هرمزگان اجرا شده است.
از مساحت 7 میلیون و200 هزار هکتاری استان هرمزگان ، شش میلیون و 900 هزار هکتار جزو عرصه های منابع طبیعی است که یک میلیون و 80 هزار هکتار آن جنگل، چهار میلیون و 93هزار هکتار مرتع و یک میلیون و 565 هزار هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code