موضوعات
هرمزگان

آب فراوان در سازه های آبی بستک

نویسنده:
یک میلیون مترمکعب بارش تابستانه در سازه های آبخیزداری بستک جمع شد...
1396/07/01
یک میلیون مترمکعب بارش تابستانه در سازه های آبخیزداری بستک جمع شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک از توابع هرمزگان با اشاره به بارش تابستانه اخیر در این شهرستان گفت: با این بارندگی افزون بر یک میلیون مترمکعب باران در سازه های آبخیزداری بستک استحصال شد.
حامد احمدپور در گفت و گو با مهر افزود: این استحصال در سد تلفیقی عالی احمدان و بندهای سنگ ملاتی هنگویه در حوزه فرامرزان شهرستان بستک صورت گرفته است.  وی با اشاره به اهمیت وجود سازه های آبخیزداری با توجه به بحران کم آبی در اقصی نقاط هرمزگان از جمله بستک، تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری با هدف استحصال باران و مهار سیلابهای فصلی در جهت تغذیه آبخوان های زیرزمینی و رفع معضل خشکسالی انجام می شود.
شهرستان بستک 42 سد و بند آبخیزداری با حجم 15 میلیون متر مکعب در سال دارد.
استان هرمزگان دارای هفت هزارو 430 سازه آبخیزداری با ظرفیت سالیانه افزون بر 400 میلیون مترمکعب مهار سیلاب است.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code