موضوعات
همدان

محافظت، آموختنی است

نویسنده: فاطمه کاظمی
ترس و ترسیدن؛ این همه آن چیزی است که خیلی از خانواده‌ها برای مصون‌ ماندن کودک خود در برابر آسیب‌های اجتماعی به او یاد می‌دهند....
1396/05/22
ترس و ترسیدن؛ این همه آن چیزی است که خیلی از خانواده‌ها برای مصون‌ ماندن کودک خود در برابر آسیب‌های اجتماعی به او یاد می‌دهند.
اما ترس و انزوا و دوری و دور کردن كودكان برای گرفتار نشدن به آسیب‌ها چاره‌ساز نیست و نتیجه آن در ابتدا به وجود آمدن كودكانی افسرده یا پرخاشگر از یك سو و تدوام انتشار خبرهای تلخ درباره کودکان و تكرار هیجان و تاثر عواطف عمومی از سوی دیگر است.
كودكان، به عنوان یكی از آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی، گروهی هستند كه در معرض آسیب‌های جدی چون پرخاشگری، آزار و اذیت، ضرب و جرح و سوءاستفاده‌های مختلف مانند مجبور شدن به كارهای طاقت‌فرسا و بهره‌برداری جنسی قرار دارند. آمارهای منتشرشده از سوی نهادها و مقامات مسئول نشان می‌دهد كه لبه تیغ خشونت‌ها بیشتر به سوی كسانی است كه یكی از مهم‌‌ترین وظایف هر جامعه‌ای حفظ سلامت آنهاست.
آموزش و آگاهی‌بخشی - و نه اجتناب و ترساندن و دورکردن - بهترین راهکار برای مصون نگه داشتن کودک در برابر آسیب‌هاست. آموزش‌های پیشگیری معمولا با هدف افزایش آشنایی گروه‌های آسیب‌پذیر مانند كودكان با چیستی آسیب‌ها، موقعیت‌های آسیب‌زا، اشخاص خطرناك و نیز نحوه اقدام در موقعیت خطرناك ارائه می‌شود. با چنین مهارت‌هایی، كودكان خود را از موقعیت‌ها و افراد خطرناك دور نگه می دارند و هنگام خطر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطر به انجام
می رسانند.  طبیعی‌ترین نهاد برای انتقال چنین آگاهی‌هایی خانواده است که کودک همه اولین‌ها را در آن می‌آموزد. در كنار این نهاد، نهادهای آموزشی مانند مهدكودك‌ها و مدارس و نهایتا رسانه‌های عمومی چون رادیو و تلویزیون و رسانه‌های مكتوب و مجازی و در کنار آن نهادهای مدنی از مهم‌ترین متولیان امر آموزش‌های پیشگیری به كودكان و خانواده‌ها هستند.
فعالیت این نهادها می‌تواند به عنوان مكمل و تقویت‌كننده فرایند آموزش‌ مهارت‌های پیشگیری و ایمن‌سازی كودكان تلقی شود. نقش نهادهای خارج از خانواده از یك سو ارتقای آگاهی خانواده‌ها و از سوی دیگر حمایت از كودكان در مقابل آسیب‌ها و تهدیداتی است كه در محیط‌های خانوادگی خطرناك به آنها تحمیل می‌شود.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی یک نوع مناسب از انواع آموزش‌هاست که در سال‌های اخیر بهزیستی استان همدان به آن اهتمام ورزیده است. این آموزش‌ها خانواده‌ها، مربیان مهدها و نیز معلمان مدارس را هدف قرار داده و در پی ارتقای قابلیت‌های آنها برای آموزش كودكان در راستای مواجهه و برخورد با آسیب‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد اهتمام به این آموزش‌ها در جامعه كنونی ما اهمیتی بیش از گذشته یافته است.
فاطمه کاظمی
دبیر تحریریه روزنامه همشهری همدان
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code