موضوعات
همدان

مديرکل ورزش و جوانان استان:

ساختار هيأت‌های ورزشی‌کم‌کار همدان بازنگری می‌شود

نویسنده:
مديرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: به صراحت به هيأت‌هاي ورزشي استان اعلام مي‌کنم اگر نتوانند اسپانسر پيدا و يا از منابع هيأت به خوبي استفاده کنند در ساختار کار آنها بازنگري خواهيم کرد.«
1393/07/08
سيدعبدي افتخاري» در گفتوگو با مهر درباره نشست ماهانه با هيأتهاي ورزشي استان اظهار کرد: محوريت بحث اصلي اين نشست استفاده از توان بخش خصوصي بود چراکه امروز نه تنها در کشور بلکه در جهان حامي ورزش، بخش خصوصي است.وي با بيان اينکه در استان همدان نيز کارخانه هاي خوبي داريم که رؤساي هيأت هاي ورزشي استان بايد از توان اين کارخانه ها استفاده کنند، افزود: با تلاش استاندار  همدان کارخانه فولاد ويان از تيم فوتبال پاس همدان و کارخانه مجموعه غذايي سحر از کشتي استان حمايت مي کند.وي با تاکيد بر اينکه اگر هيأت هاي ورزشي پيگيري کنند اسپانسر پيدا خواهند کرد، يادآور شد: هزينه هاي دولتي به تنهايي نمي تواند هيأت هاي ورزشي را اداره کند و هيأت ها بايد به سمتي حرکت کنند که به بخش خصوصي واگذار شوند تا ادامه حيات دهند.مديرکل ورزش و جوانان استان با بيان اينکه در 6 ماه نخست امسال ورزش همدان پيشرفت خوبي داشته است، گفت: اعزام ورزشکاران استان همدان به عرصههاي ملي و برون مرزي و بازي هاي آسيايي، ميزباني هاي قهرماني کشور در رشتههاي مختلف و ميزباني مسابقات فوتسال زير 14 سال آسيا در همدان نيمه اول امسال، سالي خوب براي ورزش همدان رقم زد.وي عنوان کرد: اميدواريم در شش ماه دوم سال با تلاش بيشتر رؤساي هيأتهاي ورزشي و کمک بخش خصوصي شاهد رويدادهاي بزرگ تري در استان باشيم.
 
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code