موضوعات
همدان

در محضرباباطاهر همدانی

نویسنده:
1396/07/25
دلا در عشق تو صد دفترستم
که صد دفتر ز کونین ازبرستم
منم آن بلبل گل‌ناشکفته
که آذر در ته خاکسترستمارسال پیام اشتراک 
 
 Security code