موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/06/15
در خرابات مجانین کن گذر
تا ببینی رسم و آیین دگر
عادت اینجا ترک رسم و عادت است
رسم، اینجا ترک جان و ترک سرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code