موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/05/18
دست بر دل ز بی‌وفایی یار
داغ بر تن ز محنت هجران
بی‌وفایی، چه می‌کنی وعده
سست‌عهدی، چه می‌کنی پیمانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code