موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/07/17
عشقبازی کار هر چالشگر قلاش نیست
زانکه تاب تابشِ خورشید در خُفّاش نیست
داشت بر پا هر که نعلینیّ و دستاری به سر
از کجا دانی که اندر باطن از اوباش نیستارسال پیام اشتراک 
 
 Security code