موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/07/16
جز نیم نفس نیست غم و شادی عالم
بر نیم نفس من چه بگریم چه بخندم
گو سرو برافراز که از جلوه هلاکم
گو چهره برافروز که بر شعله سپندم
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code