موضوعات
همدان

در محضرآرتیمانی

نویسنده:
1396/06/22
آسوده‌دلی شعار ما نیست
راحت در روزگار ما نیست
دل شیفته تو شد چه سازم
دیوانه به اختیار ما نیستارسال پیام اشتراک 
 
 Security code