موضوعات
همدان

همدان - حمام تاریخی کبابیان

نویسنده: نرگس اخوان
1397/04/11
حمام تاریخی محله کبابیان که روزگارانی مورد استفاده اهالی این محله بود و سال ها به حالت مخروبه درامده بود، در حال مرمت است. این حمام تاریخی که حاوی آثار تاریخی نیز هست، میتواند با تغییر کاربری ضمن حفظ دوباره در آینده موره استفاده شهروندان قرار گیرد.
|< <  1 2   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code