موضوعات
همدان

تخم‌مرغ گران در بازار آرام

نویسنده: سولماز عنایتی خبرنگار -همدان
مهمترین رویداد در بازار همدان در این روزها افزایش قیمت تخم‌مرغ است....
1396/05/21
مهمترین رویداد در بازار همدان در این روزها افزایش قیمت تخم‌مرغ است.
قیمت تخم‌مرغ طی 2 ماه گذشته از 9 هزار تومان به 12 هزار تومان رسیده است قیمت تخم‌مرغ همراه با افزایش دمای هوا در فصل تابستان افزایش یافته و به 12 هزار تومان به ازای هر شانه رسیده است، اما در مقابل، بازار میوه در ثبات به سر می برد.

بازار میوه
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بارفروش شهرستان همدان در گفت‌و‌گو با همشهری با اشاره به اینکه بازار میوه در ثبات به سر می‌برد، اظهار می‌کند: قیمت میوه و تره‌بار در روزهای اخیر چندان افزایش نداشته و به همین دلیل شاهد قیمت‌های معمولی در بازار هستیم.
 رضا البرزی‌ دعوتی با بیان اینکه قیمت هندوانه هر کیلوگرم بین 400 تا 500 تومان است، می‌افزاید: هزینه‌هایی که برای محصولات آب‌بری چون هنداونه پرداخت می‌شود، باعث متضرر شدن مردم می‌شود.
وی اضافه می‌کند: به دلیل رقابت بالا در بازار سرگذر همدان، قیمت‌ها با توجه به فروش بیشتر عرضه می‌شود و به همین دلیل تخلفات کمتر است.

قیمت مرغ و تخم‌مرغ
رئیس اتحادیه مرغ، ماهی و تخم‌مرغ شهرستان همدان در گفت‌و‌گو با همشهری با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ طی 2 ماه گذشته از 9 هزار تومان به 12 هزار تومان رسیده، اظهار می‌کند: قیمت مرغ گرم کشتار روز نیز 7800 تومان اعلام شده و قیمت ران و سینه نیز به 8300 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.  جواد عاشوری می‌افزاید: مرغ هما و سیمین به ازای هر کیلوگرم 8300 تومان فروخته می‌شود، قیمت شنیسل مرغ 16 هزار و 800 تومان و قیمت بال به 6 هزار تومان است.

Untitled-11.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code