موضوعات
همدان

آموزش و توانبخشی از راه دور برای کودکان اوتیست

نویسنده:
محققان دانشگاه شهید بهشتی طی پروژه‌ای به این نتیجه رسیدند که می‌توان بخشی از نیازهای توانبخشی کودکان دارای اوتیسم را از طریق آموزش والدین از راه دور تامین کرد.
1396/06/22
به گزارش مهر «لوییزا اقدسی» محقق پروژه «اثربخشی مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی در کودکان با عملکرد بالا» به مهر اظهار کرد: اوتیسم یک اختلال عصبی- رشدی است که شروع اولین علائم آن قبل از ۳ سالگی است و کما‌بیش در همۀ کشورها گزارش شده است.
وی افزود: علی‌رغم شیوع رو به رشد اوتیسم در دو دهه اخیر و مشکلات متعددی که خانواده‌های این کودکان در مسیر آموزش و توانبخشی با آن دست به گریبان هستند، پیشرفت قابل توجهی در بخش ارائه خدمات مداخله‌ای که مرتبط با والدین این کودکان و در راستای رفاه آنان باشد، صورت نگرفته است.

هدف از انجام پروژه
اقدسی با اشاره به هدف خود از انجام این پروژه علمی- پژوهشی اظهار کرد: هدف ما بررسی اثربخشی مداخلات از راه دور و مبتنی بر خانواده‌ بود‌ زیرا این رویه می‌تواند کمترین زمان و هزینه را برای خانواده‌های کودکان دارای اوتیسم داشته باشد. به گفته وی، خانواده‌های مقیم شهرهای دورافتاده متاسفانه از امکانات آموزشی و توانبخشی کافی برخوردار نیستند و خانواده‌های کلانشهرها با مشکل تردد مواجه‌اند؛ ‌تا جایی که گاهی برای گرفتن ۵۰-۴۰ دقیقه خدمات، کودک و همراهان آنها باید ساعت‌ها در ترافیک بمانند.
وی ادامه داد: این مشکل با روح و فلسفه آموزش‌ همخوانی ندارد‌ لذا بجاست که روش آموزش و توانبخشی از راه دور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
اقدسی با بیان اینکه دور بودن والدین کودکان مبتلا به اوتیسم از مراکز آموزشی و توانبخشی و کمبود مطالعات در زمینه آموزش مهارت‌های ادراکی و حرکتی از طریق والدین و همچنین هزینه‌هالی مالی، عاملی برای اجرای این پروژه بوده است، عنوان کرد: در ابتدا‌ ۹ کودک مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا از مرکز تهران اوتیسم(مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک ) و مرکز اوتیسم فرزندان آفتاب و یک مرکز اوتیسم در اصفهان انتخاب شدند و سپس مهارت‌های ادراکی - حرکتی کودکان را با استفاده از آزمون‌های رشد حرکتی ارزیابی کردیم.
به گفته این محقق دانشگاه شهید بهشتی، توانبخشی مداخلات از راه دور در این پروژه که با تلفن و ارتباط والدین با محقق انجام شد، ۲۰ جلسه (هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه) به طول انجامید.
وی عنوان کرد: در این پروسه والدین در مدت ‌‌۴۵ دقیقه کودکانشان را طی یک برنامه کششی و حرکتی به فعالیت وادار می‌کردند.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه این پروسه باعث ارتباط هر چه بیشتر والدین با کودکان می‌شود و هزینه‌های مالی را از روی دوش والدین برمی‌دارد، اظهار کرد: از آنجا‌ که این پژوهش در قالب یک برنامه اجرایی بین والدین و کودکان مبتلا به طیف‌ اوتیسم انجام می‌شود، به افزایش دانش و اطلاعات والدین از روند درمانی کودک و افزایش اعتماد به نفس در والدین دارای کودک مبتلا به اوتیسم منجر می‌شود که این می‌تواند باعث مشارکت بهتر والدین در روند آموزش و توانبخشی شود.
این محقق اظهار کرد: با در نظر گرفتن این یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک باعث بهبود مهارت‌های ادراکی - حرکتی در کودکان طیف‌ اوتیسم می‌شود. وی تاکید کرد: البته این خط پژوهشی و خدماتی در ابتدای راه است و مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است. ولی این مسیر تازه، به سهم خود باعث افزایش رفاه خانواده‌های کودکان دارای‌ اوتیسم و ارتقای سطح خدمات آموزشی و توانبخشی کشور خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code