موضوعات
گلستان

کمک معلم گلستانی به زلزله زدگان

نویسنده:
بانوی فرهنگی گنبدی با جمع‌آوری كمك از همكاران خود و مردم شهرستان 3 كانكس مسكونی و یك كامیون لوازم مورد نیاز را میان زلزله‌زدگان کرمانشاه توزیع کرد. ..
1396/09/11
بانوی فرهنگی گنبدی با جمع‌آوری كمك از همكاران خود و مردم شهرستان 3 كانكس مسكونی و یك كامیون لوازم مورد نیاز را میان زلزله‌زدگان کرمانشاه توزیع کرد.
Untitled-3.jpg
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code