موضوعات
گلستان

کاهش آمار ازدواج طبیعی است

نویسنده:
رئیس ثبت احوال استان گفت: تعداد متولدین دهه 70 که امروز به سن ازدواج رسیده اند کمتر از متولدان دهه 60 است و طبیعی است که آمار ازدواج کاهش پیدا کند...
1396/05/10
رئیس ثبت احوال استان گفت: تعداد متولدین دهه 70 که امروز به سن ازدواج رسیده اند کمتر از متولدان دهه 60 است و طبیعی است که آمار ازدواج کاهش پیدا کند.
به گزارش همشهری «حسین وفایی» رئیس ثبت احوال گلستان گفت: پیرو ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت کشور مقرر کرد در هر استان شورای راهبردی جمعیتی تشکلی شود که استان گلستان جزو اولین استان هایی بود که این شورا را تشکیل داد.
وی از به کارگیری اساتید دانشگاهی در شورای راهبری جمعیت استان خبر داد و افزود: بندهای ابلاغی سیاست های کلی جمعیتی بنابر وظایف هر نهاد احصا و ابلاغ شد و مقرر شد گزارش کار به صورت فصلی ارائه شود.
وفایی پس از این مقدمه تصریح کرد: در اذهان عمومی سیاست‌های جمعیتی مساوی با افزایش موالید است، در حالی که سیاست‌های ابلاغی چارچوب منظمی دارد که همه ابعاد جمعیتیؤ به خصوص کیفی سازی جمعیت را در بر دارد.
رئیس ثبت احوال استان بیان کرد: تغییر و دگرگونی جمعیت، سمت و سویی که پیش می گیرد و نقش آفرینی این جمعیت در آینده، از موارد مهمی محسوب می‌شود که در سیاست های ابلاغی به آن پرداخته شده است.
وی متذکر شد: سیاست های ابلاغی جمعیتی صرفاً پرداختن به افزایش ازدواج و نرخ باروری نیست. شهرستان های کردکوی و بندرگز رشد جمعیت کمتری نسبت به دیگر شهرستان های استان دارند؛ اگر بدون پرداختن به کلیت شرایط، نرخ باروری در این شهرها را افزایش دهیم ممکن است در آنجا این جمعیت تثبیت نشود و با مهاجرت آنها به مرکز استان یا دیگر نقاط گلستان دچار معضل های جدید شویم، لذا افزایش نرخ رشد جمعیت به تنهایی کافی نیست.وفایی اظهار کرد: از مشکلات جمعیتی حال حاضر می توان به تک فرزندی اشاره کرد. متاسفانه نگاه و فرهنگ ما نسبت به جمعیت به سمتی می رود که زمینه ساز مشکلاتی در آینده خواهد بود. والدین امروزه در بدو تولد نگران تامین مسکن آینده فرزندان یا اشتغال آنها هستند. این نگاه مشکل آفرین است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code