موضوعات
گلستان

کاهش اعتبارات بخش پژوهش آموزش و پرورش گلستان

نویسنده:
معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به کاهش اعتبارات بخش پژوهش آموزش و پرورش استان گفت: اعتبارات استان در سال ۸۳ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بود که این میزان در حال حاضر به ۱۵ میلیون تومان تنزل یافته است...
1395/10/04
معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به کاهش اعتبارات بخش پژوهش آموزش و پرورش استان گفت: اعتبارات استان در سال ۸۳ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بود که این میزان در حال حاضر به ۱۵ میلیون تومان تنزل یافته است.
به گزارش تسنیم «حسینعلی سرگزی» اظهار کرد: امسال بودجه تحقیقاتی در اختیار آموزش و پرورش، 104 میلیارد تومان  است.
معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: تغییر کتب درسی و بررسی و نقد محتوایی آن در 2 مرحله با اعتبار بخش تحقیقات و پژوهش است و به همین علت این اعتبارات در استان ها نمود کمتری دارد.
سرگزی اظهار کرد: امسال بیش از 125 عنوان کتب درسی در 2 مرحله محتوایی مورد بررسی و اعتباریابی قرار گرفته و این روند تا 2 سال آینده استمرار دارد و بیشترین اعتبارات در حوزه تحقیقات در تالیف کتب جدید هزینه می شود.
وی گفت: در سال 92 معادل 300 میلیون تومان به حوزه پژوهش در استان تخصیص یافت که متاسفانه در اسفندماه بود و باید تا پایان اسفند جذب می‌شد که با توجه به پروسه 3 ماهه و تایید پژوهش‌ها در سامانه این  کارمقدور نبود و تاکید ما این است که  اعتبارات در ابتدای سال تحصیلی تخصیص یابد تا بتوانیم در طی پروسه آن را در استان جذب کنیم.
معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: با همکاری دانشگاه گلستان، اگر مدارس به شبکه مد استانی وارد شوند، می‌توانند از خدمات اینترنت با سرعت بالا و ماهی تنها 600 تومان و همچنین هزینه تلفن رایگان برخوردار شوند.
وی افزود: شرایط آموزش و پرورش شرایط خاصی است و دیوار آموزش و پرورش خیلی کوتاه شده ، به قدری که بسیاری از عوامل جانبی بر فرایند مدیریتی آن تاثیرگذار هستند . البته همه عوامل این نهاد در حد بضاعت خد تلاش و کوشش می‌کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code