موضوعات
گلستان

شوراها از نبود مدیریت واحد رنج می برند

نویسنده:
اعضای پنجمین دوره شوراهای شهر و روستاهای استان مانند سراسر کشور، روز نخست شهریور آغاز به کار می کنند. این شروع در حالی انجام می شود که دوره چهارم شوراهای اسلامی به ویژه در شهرهای بزرگ استان، 4 سال پرمناقشه را پشت سر گذاشته بود. همین مناقشات باعث شده که عده ای از کارشناسان‏ به عملکرد شوراها انتقاد داشته باشند.
1396/05/25
شوراهای گذشته دغدغه توسعه شهر را نداشتند
به گزارش همشهری«حسین رفعتی» که در گذشته سابقه فرمانداری گرگان و همچنین مدیر کلی شوراها و امور شهری استانداری گلستان را در کارنامه مدیریتی خود دارد در مورد عملکرد گذشته شوراهای گلستان به شکل عمومی به ویژه درمورد مناقشات بی سابقه شوراهای بیشتر شهرهای استان با شهرداران انتخابی خودشان گفت: من فکر می کنم که در گذشته دغدغه بسیاری از اعضای شوراها در گلستان توسعه شهرهایشان نبوده است. به همین دلیل در انتخاب شهرداران دچار اشتباهات جدی می شدند. به همین دلیل در مسیر به چالش های اساسی با شهرداران برمی خوردند. وی افزود: بنده این را اصلی ترین مشکل شوراها در انتخاب شهرداران می دانم. شهردار باید فردی دارای صلاحیت با دغدغه توسعه شهرها باشد نه شخصی که بخواهد انتظارات شخصی تک تک اعضا را برآورده کند. تاکید می کنم که این مشکل اصلی شوراهاست که طی سال ها نمود بیشتری پیدا کرده است. چنانکه از شورای اول تا شورای چهارم بیشتر شد و در شورای چهارم به اوج خود رسید. شوراها نگاه کلان به موضوعات عمده شهری نداشتند و بعضاً برخی اعضاحتی در پی منافع شخصی خود  بودند. حتی در جایی مانند شورای شهر گرگان من در چالش های میان شورا و شهردار انگیزه های غیر شخصی را بسیار ضعیف می دیدم. فرماندار اسبق گرگان به عنوان یک حقوق دان درمورد اختیارات قانونی شورا گفت: در کل اکنون دستگاه های متولی و مداخله گر در امورشهری داریم که متمرکز بر یک مدیریت نیستند. یعنی شورا و شهرداری اشرافی بر اعتبارات آنها، زمان ها و موقعیتی که می خواهند آن اعتبارات را خرج کنند، ندارند. گرچه شهرداری نظارت هایی دارد، اما تصمیمات آنها تابع دستگاه خودشان است. قانونی که شورا و شهرداری را اداره می کند از نبود تمرکز بر مدیریت شهری رنج می برد. «حسین رفعتی» افزود: سال ها تلاش شده است تا اداره شهرها به سمت مدیریت واحد برود، اما متاسفانه تا امروز محقق نشده است. دستگاه ها ساز خودشان را می زنند و شهرداری و شورا نظارت اندکی بر آنها دارند. اما در پاره ای موارد که اختصاصاً مربوط به شهرداری و اختیارات شهرداری در اداره شهر است، این نهاد قوانین محکمی دارد که آنچه مصوب می کند برای همه الزام آور است. تا امروز قانون در مورد ایجاد تمرکز اداری در مدیریت شهری ناموفق بوده است. در واقع، الان مدیر شهر، اشرافی بر سایر دستگاه های مداخله گر در حوزه شهری ندارد.

جلوگیری از درآمدزایی شهرداری ها از ساخت و ساز
این کارشناس شهری در توضیح امری که به آن اقتصادی شهری می گوید، ادامه داد: منظور درآمد شهرداری هاست. باید از تمرکز شهرداری بر درآمدهای حاصل از ساخت و سازها جلوگیری شود که در شورای قبلی این اتفاق نیفتاد. ارتباط مستقیم ساخت و ساز با درآمد شهری، بلایی است که امروز به سر شهرهای ما آمده است و مشکلات را دوچندان می کند. وقتی ساخت و ساز محل اصلی درآمد شهرداری است، این نهاد به سمت گسترش تراکم ها تشویق می شود. در نهایت این آفت منجر به ساخته نشدن فضاهای سبز و پارک های بیشتر می شود؛ موضوعی که با نشاط زندگی شهری گره خورده است.  

مصوبات شورا و شهرداری الزام آور است
 رفعتی، توجه به هویت شهری، منظر بصری و سیمای شهرهای گلستان را امری لازم و قابل اجرا دانست. او توضیح داد: قطعاً با همه اتفاق های ناخوشایندی که طی سال ها در شهرهای ما رخ داده است، شورای پنجم می تواند اقدام های موثری در مورد منظر بصری شهرها انجام دهد. این شورا باید تعریفی از نمای ساختمان ها و مبلمان شهری بر مبنای الگوهای معماری ملی و محلی ما ارائه کند. شورای شهر و شهرداری می تواند قوانین  لازم الاجرایی در این مورد تصویب کند و پروانه ساخت و پایان کار را منوط به رعایت ضوابط اعلام شده اش قرار دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code