موضوعات
گلستان

تالاب‎های شمال گلستان در معرض خطر

نویسنده:
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرگان گفت: تالاب‎های شمال استان در معرض خطر هستند که اگر به حقابه آنها توجه نشود منشأ بحران و ریزگرد می شوند و خطرات قابل توجه زیست‎محیطی برای کشور ایجاد می‎کند.«علی‎نجفی‎نژاد »در گفت‎وگو با فارس اظهار کرد: بحران نبود آب و کم‎آبی یک موضوع جدی و کلیدی است، هر روز که سیاستگذاری را به تأخیر بیندازیم، خسارات آنها غیرقابل جبران است....
1396/06/19
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرگان گفت: تالاب‎های شمال استان در معرض خطر هستند که اگر به حقابه آنها توجه نشود منشأ بحران و ریزگرد می شوند و خطرات قابل توجه زیست‎محیطی برای کشور ایجاد می‎کند.«علی‎نجفی‎نژاد »در گفت‎وگو با فارس اظهار کرد: بحران نبود آب و کم‎آبی یک موضوع جدی و کلیدی است، هر روز که سیاستگذاری را به تأخیر بیندازیم، خسارات آنها غیرقابل جبران است.
وی با اشاره به اینکه کارهای علمی در سطوح مختلف برای بحران کم‎آبی انجام شده است، تصریح کرد: روش‎های نوین آبیاری و کشت گیاهانی که نیاز کمتری به آب دارند برای این بخش مورد توجه قرار گرفت، اما آنچه مشکل آب است نبود یک برنامه جامع برای مدیریت آب محسوب می شود که کشور از آن رنج می‎برد.رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گرگان افزود: توجه به آب یک موضوع فرادستگاهی است که در لایه‎های مختلف نقش دارد. باید فرهنگ درست مصرف آب در جامعه نهادینه شود. سرانه مصرف آب در ایران متاسفانه بالاتر از میانگین جهانی است.نجفی‎نژاد با اشاره به اینکه بحران نبود آب یک چالش جدی است، بیان کرد: کشورهای مختلف اقدامات اجرایی برای جلوگیری از بحران نبود آب انجام دادند و تجربیات موفقی داشتند، برای اینکه مصرف آب را کم و بهینه کنند. ما نیز باید با استفاده از تجربیات و روش‌های نوین نسبت به موضوع مهم آب راه چاره مناسبی اتخاذ کنیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code