موضوعات
گلستان

امکان افزایش بودجه استان تا هزار میلیارد تومان

نویسنده: فاطمه میرزایی خبرنگار -گرگان
چند روز پیش استاندار با بیان این مطلب که گلستان سالانه به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است، گفته بود این میزان اعتبار برای اجرا و تکمیل پروژه‌های استان ضروری است...
1396/09/14
چند روز پیش استاندار با بیان این مطلب که گلستان سالانه به 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است، گفته بود این میزان اعتبار برای اجرا و تکمیل پروژه‌های استان ضروری است. «سیدمناف هاشمی» در ادامه به دستگاه‌های اجرایی استان 10 روز مهلت داد تا برنامه‌های خود را در مورد ارتقای ظرفیت بودجه اعلام کنند.
یک کارشناس ارشد اقتصاد می‌گوید برآورد استاندار از نیازهای اعتباری کم نیست، اما باید دید آیا تحقق این اعتبار از سوی دولت ممکن است؟ در ادامه گفت‌وگوی ما با «میثم پنبه‌چی» را می‌خوانید.
  • گلستان می‌تواند در مورد میزان اعتبارات سال 97 به رشد چشمگیری دست پیدا کند؟
به هر حال معمولاً هر سال نسبت به سال گذشته رشدی در اعتبارات تخصیص داده شده به استان‌ها خواهیم داشت. سال گذشته هم همین طور بوده است. اما اعلام نیاز و درخواست از سوی استان هم بسیار مؤثر است. هرگز همه اعداد برآورد شده محقق نمی‌شوند. همان‌طوری که معمولاً بسیاری از اعتبارات مصوب نیز تخصیص نمی‌یابند.
  • فکر می‌کنید گلستان تا چه حد می‌تواند افزایش بودجه داشته باشد؟
در تخصیص اعتبارات عوامل مهمی نقش دارند. یکی از آن‌ها فاکتورهای جمعیتی است. دیگری برخورداری است که متأسفانه بارها هم این را شنیده‌ایم که چهره سبز گلستان آن را شبیه استان برخورداری کرده است. این یکی از دلایل اصلی مشکلات اعتباری در استان است. یک جنبه دیگر هم سهم استان‌ها از درآمد کشور است که در گلستان مقدار بسیار اندکی است. با مجموع عواملی که گفتم، می‌توانم تا نهایت تصویب هزار میلیارد تومان را هم برای گلستان برآورد کنم. اما مبلغ بیش از آن، بسیار بعید
 است.
  • راه چاره برای افزایش بودجه چیست؟
گلستان چاره‌ای جز توجه به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ندارد. متأسفانه در زمینه ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به استان هم مشکلات فراوان است. باز باید این صحبت تکراری را بگویم که رویه و ظاهر استان جذاب است. اما زمینه‌ها و ساختارها برای ورود گردشگر به آن در حداقل است. همه این عوامل در کنار هم دست به دست هم می‌دهند تا گلستان نتواند اعتبارات مورد نیازش را نه از بخش دولتی تأمین کند و نه از بخش خصوصی. با همه این تفاسیر بخش خصوصی تنها راه مطمئن پیش روی استان است. امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها در دوره استاندار جدید به آن سمت میل کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code