موضوعات
گلستان

احیای واحدهای تولیدی متروکه تحت تملک بانک ها

نویسنده: فریبا شیردل خبرنگار -گرگان
مشکلات اقتصادی که گریبان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در سال‌های اخیر گرفته، یکی دو تا نیست. در کنار همه مشکلاتی که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی وجود دارد، می توان به سودهای بالای بانکی و ضمانت‌هایی که بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات دریافت می کنند، اشاره کرد...
1396/05/15
مشکلات اقتصادی که گریبان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در سال‌های اخیر گرفته، یکی دو تا نیست. در کنار همه مشکلاتی که برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی وجود دارد، می توان به سودهای بالای بانکی و ضمانت‌هایی که بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات دریافت می کنند، اشاره کرد. موضوعی که با راهکارهای مختلف موجب شده امروز بانک ها به جای اینکه وظایف خود را در راستای سیاست های پولی و بانکی انجام دهند به بنگاه داری روی بیاورند. نتیجه این رفتاربرشکسته شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بر اثر مشکلات بازار و سودهای بالای بانکی است. در گلستان نیز برخی از واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، از سوی بانک ها مصادره شده اند و امروز به کارخانه های متروکه‌ای تبدیل شده اند. بانک ها به دلیل اهلیت نداشتن در این زمینه، موجب اتلاف سرمایه های زیادی شده اند. امسال از طریق تسهیلات، کارگروه تسهیل و رونق تولید در استان  به دنبال شناسایی و احیای این واحدهاست.

آمار دقیقی نداریم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره به همشهری گفت: هنوز آمار دقیقی از تعداد واحدهایی که به دلیل بدهی به تملک بانک ها درآمده اند، نداریم اما به نظر می رسد تعداد قابل توجهی باشند.« حسینقلی قوانلو» افزود: اگر ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل موافقت کنند، بنا داریم با استفاده از تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک این واحدها را واگذار کنیم.

کاهش واحدهای تولیدی از 300 به 200 واحد
این مسئول اظهار کرد: سال 93 از 900 واحد تولیدی استان قریب به 300 واحد  متوقف بود، اما اکنون باوجود احداث 200 واحد تولیدی جدید، همچنان 200 واحد تولیدی دیگر متوقف هستند.قوانلو با بیان اینکه میزان واحدهای تولیدی استان نسبت به مجموع واحدها کمتر از 15 درصد است، گفت: در سال 93 میزان واحدهای تعطیل در استان حدود 40 درصد بود.

12 واحد تولیدی سال قبل راه اندازی شد
قوانلو با بیان اینکه سال گذشته نیز تعدادی از واحدهای تعطیل استان با استفاده از طرح رونق تولید راه اندازی شد، افزود: سال قبل از تسهیلات 700 میلیارد تومانی که به واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان اعطا شد، علاوه بر به ظرفیت رسانی واحدهای موجود و ایجاد اشتغال جدید در آنها توانستیم 12 واحد تولیدی که تعطیل بود را نیز دوباره راه اندازی کنیم.وی گفت: از تسهیلات رونق تولید امسال هم بنا داریم علاوه بر خروج واحدهای متروکه ای که در تملک بانک ها هستند، به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل نیز اعتبار تزریق کنیم تا بخشی از مشکل اشتغال در استان برطرف شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code