موضوعات
گیلان

۳ هزار مشترك پرمصرف برق شامل طرح «فهام» می‌شوند

نویسنده:
معاون فروش و ‌خدمات مشتركان شركت توزیع نیروی برق گیلان با بیان اینكه در طرح فهام قرائت كنتور مشتركان پرمصرف از راه دور انجام می‌شود، گفت: برای ۳ هزار مشترك پرمصرف گیلانی طرح فهام اجرا می‌شود...
1396/05/21
معاون فروش و ‌خدمات مشتركان شركت توزیع نیروی برق گیلان با بیان اینكه در طرح فهام قرائت كنتور مشتركان پرمصرف از راه دور انجام می‌شود، گفت: برای ۳ هزار مشترك پرمصرف گیلانی طرح فهام اجرا می‌شود.
به گزارش تسنیم «محمد اسماعیل هنرمند» اظهار كرد: بر اساس قراردادی با شركت بیمه مشتركانی كه از این شبكه دچار خسار‌‌ت شوند می‌توانند خسارت خود را از شركت بیمه دریافت كنند.
وی بیان کرد: طرح فهام طرحی بزرگ از جانب وزارت نیرو است كه قرائت كنتور مشتركان پرمصرف را از راه دور انجام می‌دهد. این طرح در حال حاضر برای 3 هزار مشترك گیلانی كه دارای مصرف بالایی هستند در حال اجراست و‌ درصدد هستیم از این طریق خدمات‌رسانی به سایر مشتركان تسریع شود.
معاون فروش و خدمات مشتركان شركت توزیع نیروی برق استان درباره قرارداد طرح ذخیره عملیاتی وزارت نیرو با صنایع، ادارات و مراكز تجاری بزرگ در استان گیلان اظهار كرد: در طرح ذخیره عملیاتی، وزارت نیرو برای كنترل بار مصرف اقدام به خرید خاموشی در زمان اوج مصرف می‌كند.
معاون فروش و خدمات مشتركان شركت توزیع نیروی برق گیلان بیان کرد: در صورتی‌كه ادارات، صنایع و مراكز تجاری بزرگ حاضر شوند كه در قراردادی برق خود را در زمان نیاز وزارت نیرو و اوج مصرف خاموش كنند پاداش دریافت می‌كنند. در این طرح مراكز مذكور در فصل تابستان به‌حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند و چه قطع بشوند و چه نشوند پاداش خود را دریافت می‌كنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code