موضوعات
گیلان

وزیر نیرو: در ساخت سدها تجدیدنظر می‌كنیم

نویسنده:
وزیر نیرو در نشست شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه سفیدرود گفت: رقابت شدید بین مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده است و این شرایط وزارت نیرو را به این نتیجه رساند كه میزان برداشت از چاه‌ها را كنترل و در بحث سدها تجدیدنظر كند.
1394/04/14
 به‌گزارش تسنیم «حمید چیت‌چیان» اظهار كرد: مدیریت منابع آب جز با مشاركت افراد ذی‌نفع در حوضه‌های آبریز مختلف امكان‌پذیر نیست. در این راستا، همه باید همكاری و مساعدت كنند و بدون مشاركت جمعی، وزارت نیرو نمی‌تواند در طرح‌های خود به موفقیت صددرصدی برسد. وزیر نیرو با بیان اینكه در حوضه آبریز سفیدرود، 8 استان ذی‌نفع هستند، ابراز امیدواری كرد: با رعایت عقل، عدل و منطق بتوان مشكلات استان‌های زنجان، آذربایجان‌شرقی، ‌اردبیل، همدان، قزوین، كردستان، البرز و در نهایت گیلان را با درایت لازم مدیریت كرد. وزیر نیرو ادامه داد: در گذشته شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود به‌عنوان نخستین تجربه مدیریت پیوسته حوضه‌های آبریز در كشور با مجوز شورایعالی آب كشور تشكیل و سپس شورای هماهنگی حوضه آبریز كرخه برگزار شد كه بسیاری از مسائل پیچیده این حوضه با مشاركت اعضای این شورا به خوبی كنترل شده است. وزیر نیرو درباره اهمیت تشكیل مدیریت یكپارچه در حوضه‌های آبریز كشور، گفت: شرایط امروز منابع آب در كشور و همچنین چالش‌های ناشی از شرایط جغرافیایی و طبیعی كشور همچون بروز خشكسالی‌های متوالی و پدیده تغییر اقلیم موجب شده است در تعادل منابع و مصارف آب مشكل جدی داشته باشیم.
وی خاطرنشان كرد: با بروز 14 سال خشكسالی به مرور بارش‌ها كم شدند و منابع تجدیدشونده آب كشور كاهش پیدا كرد به‌طوری كه در سال آبی جاری میزان بارش‌ها 21‌درصد كمتر از سال گذشته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code