موضوعات
گیلان

گیلان - نمدمالی، هنری آمیخته از انسان و طبیعت

نویسنده: مونا طاهر
1397/01/31
نمدمالی را از پدرش آموخت، حرفه ای که نسلها چرخید تا به حلاج رضایی استاد کار نمد مال قاسم آبادی رسید
روستای بَندِبُن قاسم آباد رودسر محل زندگی و کارگاه اوست
نمد نوعی بافت سنتی زیراندازیست که از پشم تولید میشود و از دوران کهن تا به امروز همواره در گیلان رواج داشته و ازصنایع دستی و بومی این استان به شمار می آید. مهمترین علت توجه مردم گیلان به نمد  نفوذناپذیری آن در برابر رطوبت است
|< <  1 2 3   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code