موضوعات
گیلان

مجتمع تجاری نیمه‌كاره آستارا 12 ساله شد

نویسنده:
ساخت یك مجتمع تجاری بزرگ در میدان امام(ره) آستارا كه با مشاركت شهرداری این شهر و بخش خصوصی با برنامه زمانبندی تكمیل و افتتاح در 6ماه، در سال 1384 آغاز شده بود، بعد از گذشت 12سال، همچنان نیمه‌كاره مانده است...
1396/03/29
ساخت یك مجتمع تجاری بزرگ در میدان امام(ره) آستارا كه با مشاركت شهرداری این شهر و بخش خصوصی با برنامه زمانبندی تكمیل و افتتاح در 6ماه، در سال 1384 آغاز شده بود، بعد از گذشت 12سال، همچنان نیمه‌كاره مانده است. تا دهه 70 در محل ساخت  این مجتمع تجاری بزرگ، سینما دایر بود كه بعد از آتش گرفتن و تخریب آن، اقدام خوبی از سوی شهرداری و بخش خصوصی برای ساخت مجتمع تجاری آغاز شد.
شهردار آستارا در این‌باره گفت: در ضلع شمالی سینمای آستارا، شهرداری و در ضلع جنوبی آن فرمانداری مستقر شده بود و سینما، اولین مقصد گردشگران و مسافران آستارا بود كه متأسفانه بدون نظرسنجی و مشاوره با صاحب‌نظران، تخریب شد.
«علی كوهی» گفت: ساخت مجتمع تجاری بزرگ در زمین سینمای سوخته آستارا از سال 84 با مشاركت شهرداری و بخش خصوصی آغاز شد. شهرداری آستارا در سال 1384 طبق مقررات با ساخت بنای بیش از 6 طبقه در این شهر مخالف بود اما مجری مركز تجاری برابر نقشه‌هایی كه بدون هماهنگی شهرداری برای طرح خود تهیه كرده بود، قصد داشت این مركز را تا 14 طبقه بسازد.
وی اظهار كرد: با وجود اینكه مطابق برنامه زمانبندی برای ساخت مجتمع تجاری 4 تا 6 ماه زمان تعیین شده بود، تاكنون 30‌ درصد پیشرفت فیزیكی دارد و پیگیری حقوقی شهرداری برای خلع ید مجری طرح از سال 1388 آغاز شد. در سال 1395 حكم بدوی دادگاه به نفع شهرداری صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد که در دایره اجرای احكام قرار دارد.
مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا نیز درباره آغاز طرح در سال 1384 و تكمیل نشدن آن در 6 ماه مقرر و آغاز پیگیری حقوقی از سال 1388، گفت: مجری طرح در سال‌های بین كلنگ‌زنی تا پیگیری حقوقی با مراجعه مكرر و بیان مشكلات خود، چند بار زمان ساخت مركز تجاری را تمدید كرده و فرصت گرفته است.
«اكبر پوربایرام» افزود: قیمت زمین مركز تجاری و عوارض پروانه ساخت آن به‌عنوان سهم یا آورده شهرداری آستارا و سرمایه‌گذاری نامحدود مجری طرح، جزو مفاد قرارداد بین نهاد شهرداری و سرمایه‌گذار بود و مجری آن از زمان آغاز عملیات اجرایی با وجود اخطارهای مكرر، نقشه‌های لازم را به شهرداری ارائه نكرد. اطاله ساخت مركز تجاری علت اصلی شكایت شهرداری علیه او بوده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code