موضوعات
گیلان

لغو قراردادهای بیمه سلامت با 2 بیمارستان خصوصی رشت

نویسنده:
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به پذیرش نکردن بیمه‌شدگان بیمه سلامت ایران در دو بیمارستان خصوصی گلسار و قائم رشت، گفت: تلاش كردیم تا مطالبات این دو بیمارستان را تا حد امكان پرداخت كنیم و آنها حق ندارند كه از پذیرش بیماران خودداری كنند.
1396/03/29
به گزارش میزان «محمدجواد كبیر» گفت: به دنبال اقدام این دو بیمارستان خصوصی به مدیركل بیمه سلامت استان گیلان و بیمه آتیه‌سازان سلامت گفتیم كه قرارداد خود را با بیمارستان‌های خصوصی گلسار و قائم رشت، قطع كنند. وی تأكید كرد: تلاش بیمه سلامت ایران و آتیه‌سازان بر این بوده که منابعی را كه در اختیار دارند در حداقل زمان ممكن به این مراكز درمانی تخصیص دهند و تاكنون سعی كرده‌ایم منابع را به هیچ عنوان نزد خودمان نگه نداریم و به این بیمارستان‌ها پرداخت كنیم.  كبیر با بیان اینكه این دو بیمارستان خصوصی چند ماه است مطالباتی از بیمه‌های سلامت و آتیه‌سازان دارند، افزود: مسئولان این بیمارستان‌های خصوصی واقفند كه با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه كشور، حتماً باید مدیریت بهتر و بهینه‌تری داشته باشند تا بتوانیم منابعی كه در اختیار بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد را به آنها پرداخت كنیم.

لغو قرارداد بیمه
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تأكید كرد: اقدام این دو بیمارستان خصوصی در پذیرش نکردن بیمه‌شدگان بیمه سلامت ایران، از نظر حقوق بیمار و حقوق سلامت جامعه، اخلاقی نیست و به همین دلیل دستور دادیم كه قرارداد بیمه سلامت با آنها لغو شود، زیرا نمی‌توانیم بپذیریم كه واحدهای درمانی بكسویه قرارداد خود را لغو و از پذیرش بیماران خودداری كنند چون در این صورت، شاهد بی‌نظمی و به خطر افتادن حقوق بیماران خواهیم بود.
وی اظهار کرد: حدود ۷ ماه است كه نتوانسته‌ایم مطالبات بیمارستان‌های دولتی را هم پرداخت كنیم، اما آنها به ارائه خدمات به بیمه‌شدگان ادامه می‌دهند.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: لغو یكطرفه قرارداد با بیمه‌ها، از نظر قانونی ممنوع است و در صورتی كه بیمارستان‌های خصوصی دیگر هم چنین‌كاری انجام دهند، حتماً برای لغو قرارداد خود با آنها اقدام می‌كنیم. كبیر تأكید كرد: بیمارستان‌های خصوصی توجه داشته باشند كه باوجود تمام مشكلات موجود، باید بیش از گذشته شرایط كشور را درك كنند، زیرا چنین برخوردهایی در سطح اجتماعی قابل توجیه نیست.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code