موضوعات
گیلان

عقب‌ماندگی شاخص بهره‌مندی آب و فاضلاب روستایی‌ ‌گیلان

نویسنده:
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی ‌گیلان گفت: استان ‌در شاخص بهره‌مندی آب و فاضلاب روستایی از میانگین كشوری ۳‌ درصد عقب است‌...
1396/05/21
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی ‌گیلان گفت: استان ‌در شاخص بهره‌مندی آب و فاضلاب روستایی از میانگین كشوری ۳‌ درصد عقب است‌.
به گزارش تسنیم «محب‌علی رنج‌ور» اظهار کرد: به ازای هر خانوار در استان 75‌متر لوله‌گذاری در روستاها انجام شده و طول لوله‌گذاری شبكه آب و فاضلاب روستایی در گیلان 2/5  برابر میانگین كشور است.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان با تأكید بر اینكه استان 21 هزار كیلومتر شبكه انتقال و توزیع آب و فاضلاب روستایی دارد، یادآوری كرد: شاخص بهره‌مندی گیلان از نعمت آب و فاضلاب روستایی 76‌درصد است. رنج‌ور با تأكید بر اینكه استان در حوزه بهره‌مندی آب و فاضلاب روستایی 5‌درصد از میانگین كشوری عقب‌تر است، بیان كرد: با اختصاص 92 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه آسیا تا پایان سال 96 بیش از 850 كیلومتر شبكه توزیع و انتقال آب و فاضلاب شهری افزایش می‌یابد. وی گفت: برای هر یك ‌درصد افزایش شاخص بهره‌مندی استان گیلان در حوزه آب و فاضلاب روستایی به 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.  مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان با تأكید بر اینكه تلاش می‌شود شاخص بهره‌مندی استان 3‌درصد افزایش یابد، تأكید كرد: تصفیه فاضلاب حرم امامزاده هاشم شهرستان شفت از اقدامات بزرگ آب و فاضلاب روستایی گیلان است و گام نخست اجرای این پروژه با اعتباری بیش از 600 میلیون تومان برداشته شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code