موضوعات
گیلان

گیلان - کبابی های خیابانی

نویسنده: مونا طاهر
1396/09/25
در حوالی ساعت 7:30 شب صدای چرخ گاری هایشان به گوش میرسد. با حوصله بساطشان را میچینند؛ منقل و زغال و آماده کردن آتش. پیاده رو متفاوت میشود با چیدمان میز و صندلی  و روشنایی؛ و سیخ زدن گوشت ها را شروع میکنند. از همان ب بسم ا... مشتریهایشان میایند و منتظرند تا کار شروع شود و سفارششان آماده شود. گاهی باید مدتی منتظر ماند تا جای نشستن پیدا شود.
کباب خیابانی را میتوان یکی از جاذبه های شهر رشت دانست که در گوشه گوشه ی شهر قابل رویت است وطرفداران خاص خود را دارد.
|< <  1 2   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code