موضوعات
گیلان

آموزش و توانبخشی از راه دور برای کودکان اوتیست

نویسنده:
محققان دانشگاه شهید بهشتی طی پروژه‌ای به این نتیجه رسیدند که می‌توان بخشی از نیازهای توانبخشی کودکان دارای اوتیسم را از طریق آموزش والدین از راه دور تامین کرد...
1396/06/22
محققان دانشگاه شهید بهشتی طی پروژه‌ای به این نتیجه رسیدند که می‌توان بخشی از نیازهای توانبخشی کودکان دارای اوتیسم را از طریق آموزش والدین از راه دور تامین کرد.
به گزارش مهر «لوییزا اقدسی» محقق پروژه «اثربخشی مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی در کودکان با عملکرد بالا» به مهر اظهار کرد: اوتیسم یک اختلال عصبی- رشدی است که شروع اولین علائم آن قبل از ۳ سالگی است و کما‌بیش در همۀ کشورها گزارش شده است.
وی افزود: علی‌رغم شیوع رو به رشد اوتیسم در دو دهه اخیر و مشکلات متعددی که خانواده‌های این کودکان در مسیر آموزش و توانبخشی با آن دست به گریبان هستند، پیشرفت قابل توجهی در بخش ارائه خدمات مداخله‌ای که مرتبط با والدین این کودکان و در راستای رفاه آنان باشد، صورت نگرفته است.

هدف از انجام پروژه
اقدسی با اشاره به هدف خود از انجام این پروژه علمی- پژوهشی اظهار کرد: هدف ما بررسی اثربخشی مداخلات از راه دور و مبتنی بر خانواده‌ بود‌ زیرا این رویه می‌تواند کمترین زمان و هزینه را برای خانواده‌های کودکان دارای اوتیسم داشته باشد. به گفته وی، خانواده‌های مقیم شهرهای دورافتاده متاسفانه از امکانات آموزشی و توانبخشی کافی برخوردار نیستند و خانواده‌های کلانشهرها با مشکل تردد مواجه‌اند؛ ‌تا جایی که گاهی برای گرفتن ۵۰-۴۰ دقیقه خدمات، کودک و همراهان آنها باید ساعت‌ها در ترافیک بمانند.
وی ادامه داد: این مشکل با روح و فلسفه آموزش‌ همخوانی ندارد‌ لذا بجاست که روش آموزش و توانبخشی از راه دور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
اقدسی با بیان اینکه دور بودن والدین کودکان مبتلا به اوتیسم از مراکز آموزشی و توانبخشی و کمبود مطالعات در زمینه آموزش مهارت‌های ادراکی و حرکتی از طریق والدین و همچنین هزینه‌هالی مالی، عاملی برای اجرای این پروژه بوده است، عنوان کرد: در ابتدا‌ ۹ کودک مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا از مرکز تهران اوتیسم(مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک ) و مرکز اوتیسم فرزندان آفتاب و یک مرکز اوتیسم در اصفهان انتخاب شدند و سپس مهارت‌های ادراکی - حرکتی کودکان را با استفاده از آزمون‌های رشد حرکتی ارزیابی کردیم.
به گفته این محقق دانشگاه شهید بهشتی، توانبخشی مداخلات از راه دور در این پروژه که با تلفن و ارتباط والدین با محقق انجام شد، ۲۰ جلسه (هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه) به طول انجامید.
وی عنوان کرد: در این پروسه والدین در مدت ‌‌۴۵ دقیقه کودکانشان را طی یک برنامه کششی و حرکتی به فعالیت وادار می‌کردند.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه این پروسه باعث ارتباط هر چه بیشتر والدین با کودکان می‌شود و هزینه‌های مالی را از روی دوش والدین برمی‌دارد، اظهار کرد: از آنجا‌ که این پژوهش در قالب یک برنامه اجرایی بین والدین و کودکان مبتلا به طیف‌ اوتیسم انجام می‌شود، به افزایش دانش و اطلاعات والدین از روند درمانی کودک و افزایش اعتماد به نفس در والدین دارای کودک مبتلا به اوتیسم منجر می‌شود که این می‌تواند باعث مشارکت بهتر والدین در روند آموزش و توانبخشی شود.
این محقق اظهار کرد: با در نظر گرفتن این یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مداخله خانواده‌محور غیرحضوری برنامه حرکتی اسپارک باعث بهبود مهارت‌های ادراکی - حرکتی در کودکان طیف‌ اوتیسم می‌شود. وی تاکید کرد: البته این خط پژوهشی و خدماتی در ابتدای راه است و مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است. ولی این مسیر تازه، به سهم خود باعث افزایش رفاه خانواده‌های کودکان دارای‌ اوتیسم و ارتقای سطح خدمات آموزشی و توانبخشی کشور خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code