موضوعات
فارس

81 درصد برنامه مالیاتی سالانه استان محقق شد

نویسنده:
مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد: در 4 ماه منتهی به تیر امسال درآمدهای مالیاتی در فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است و در این مدت 81 درصد از برنامه مالیاتی سالانه فارس محقق شده است.
1396/05/21
به گزارش ایرنا «محسن کاویانی» افزود: در این مدت از مجموع 776میلیارد تومان سهمیه مالیاتی فارس در بخش مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده 625‌میلیارد تومان وصول شده است. به گفته کاویانی در مدت یاد شده مالیات‌های مستقیم 3 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.همچنین 79 درصد از مالیات‌های ارزش افزوده تحقق یافته است.
وی با بیان سهم طیف‌ها و مشاغل اجتماعی در پرداخت مالیات بیان کرد: در بخش مالیات مربوط به شرکت‌ها 95 میلیارد تومان، حقوق کارکنان دولت 86‌میلیارد تومان، حقوق کارکنان غیردولتی 37 میلیارد تومان و مشاغل 91 میلیارد تومان مالیات وصول شده است. کاویانی پرداخت بخشی از مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه عمران شهرها و روستاها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در 3 ماه نخست امسال در مجموع 113 میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس پرداخت شده است. او گفت: 47 میلیارد تومان از این عوارض به شهرداری شیراز و 4/7 میلیارد تومان به دهیاری‌های شیراز پرداخت شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code