موضوعات
فارس

فارس - برداشت گوجه فرنگی

نویسنده: گل‌آفرین منصوری
1397/04/12
زنان افغان این روزها کارگران فصلی برای چیدن محصولات هستند. گوجه چینی در اطراف شیراز توسط اینها انجام می گیردارسال پیام اشتراک 
 
 Security code