موضوعات
فارس

کشاورزی پایدار در شیراز نهادینه می‌شود

نویسنده:
همایش آموزشی کشاورزی پایدار با بهره گیری از میکروارگانیسم‌های مفید خاک با حضور بیش از 200 نفر از فعالان بخش کشاورزی فارس در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد.
1396/06/25
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز «کیشی‌آسایی» کارشناس کشاورزی کشور ژاپن در همایش كشاورزی پایدار با معرفی تکنولوژی EM گفت: این تکنولوژی توسط یکی از پروفسورهای بخش کشاورزی کشور‌ژاپن اختراع شده است که در حال حاضر در کشاورزی بیش از 130 کشور جهان استفاده می‌شود.  وی با بیان اینکه تکنولوژی EM در صنعت کشاورزی راهی تازه را در سطح گسترده باز کرده است، افزود: EM یک تکنولوژی جهانی برای کشاورزی ارگانیک است که از باکتری‌های اصلی از جمله مخمرها، باکتری‌های فتوسنتز کننده و لاکتیک اسید تشکیل شده و تاثیر شگرفی در چرخه زیستی دارد.
آسایی افزود: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان از سموم و آفت کش‌های زیادی در بخش کشاورزی استفاده می‌کند که امروز استفاده زیاد از این آفت ها برای محصولات کشاورزی مشکل ایجاد می‌کند و این درحالی است که کشاورزی دنیا به سمت محصول ارگانیک در حال حرکت است.  وی با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی EM می‌توان تا حد قابل ملاحظه‌ای میزان استفاده از کودشیمیایی را کاهش و باکتری‌های مفید را بالا برد، اضافه کرد: شرکت امکان پذیر پارس در حال رایزنی و برقراری ارتباط برای تولید تکنولوژی EM در ایران است.  کارشناس ارشد شرکت امکان پذیر پارس نیز گفت: کشاورزی پایدار سیستمی از کشاورزی است که با به کارگیری حداقل نهاده ها و کودهای شیمیایی حداکثر بهره برداری را داشته باشد.
«مهدی کمالی» با بیان اینکه اکوسیستم زراعی باید در راستای حمایت از آب و خاک طراحی شود، ادامه داد: کشاورزی پایدار نوعی بینش است که این بینش و تفکر باید در بین کشاورزان ما نهادینه شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code