موضوعات
فارس

صدای همشهری

نویسنده:
021889323081 یا 07132317850 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شماست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/07/16
   ریختن زباله در جوی آب
میوه فروشی های میدان غدیر شیراز زباله‌های خود را در جوی آب می ریزند. فاسد شدن میوه ها و شناور شدن آنها در جوی‌ها موجب بیماری می شود و منظره زشتی را به وجود می آورد. از مسئولان تقاضا داریم نسبت به حل این مشكل اقدام کنند.     
 امیدی فر از شیراز

   ساعت بیرون گذاشتن زباله
برخی از شهروندان به زمان های اعلام شده برای بیرون گذاشتن زباله اعتنا نمی‌کنند و این بی توجهی باعث آلوده شدن شهر و مخاطرات بهداشتی می شود.
جعفری از شیراز

   نبود امكانات تفریحی
در منطقه بولوار شیرودی و پارك امداد كه در این منطقه ساخته شده امکانات تفریحی وجود ندارد. لطفا مسئولان شهرداری اقدامی در این خصوص انجام دهند.
 گل رخ از ساكنان شهید شیرودی

   توقف بی دلیل اتوبوس ها
تعدادی از اتوبوس های درون شهری شیراز تنها برای پیاده كردن مسافران، در ایستگاه توقف می كنند اما برای سوار كردن مسافر هر جایی كه تمایل داشته باشند می ایستند.
زارع از شیراز

   آسفالت آباده
چرا مسئولان اداره‌ها هماهنگ با هم عمل نمی‌کنند؟ بسیاری از خیابان‌ها بعد از آسفالت مجددا کنده کاری و حفاری می‌شوند. چنین اقداماتی بودجه‌ها را هدر می‌دهد.
 امامی از آباده

   دست اندازهای صدرا
خیابان های شهر صدرا دست اندازهای زیادی دارند كه به خودروها صدمه می زند. لطفا مسئولان رسیدگی کنند.
موسوی از شهر صدرا

   نیاز به جوی آب
كوچه های بیست متری مسلم نیاز به جوی آب دارد. هرروز آب آلوده در كوچه جاری می‌شود و بوی بدی استشمام می‌شود.
 مهرداد نوابی از شیرازارسال پیام اشتراک 
 
 Security code