موضوعات
فارس

ساخت 92پروژه گردشگری درفارس

نویسنده:
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی فارس گفت: در فارس 92 پروژه گردشگری در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی بین 5درصد تا 95 درصد وجود دارد.
1393/10/14
«حبیب شهبازی» در گفتگو با مهر یادآور شد: در حال حاضر در استان فارس 50 هتل، 12 هتل آپارتمان، 133 مهمان پذیر، 40 واحد پذیرایی بین راهی، 15 سفره خانه، 140 دفتر خدمات مسافرتی وجود دارد و تعداد تخت‌های موجود در مکان های اقامتی استان بیش از 14 هزار مورد است.
وی گفت: بر اساس تعداد گردشگرانی که طی سال‌ها  92 و 93 به فارس وارد شده اند، بررسی هایی انجام شده و به این نتیجه رسیده ایم که اگر روند ورود گردشگر به استان به همین ترتیب ادامه یابد، برای پاسخگویی به این حجم از گردشگر، باید تا پایان سال 96 تعداد تخت های مکان های اقامتی استان به 20 هزار تا افزایش یابد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی فارس گفت: همچنین اگر روند افزایش گردشگران ورودی به استان مانند اکنون پیش رود، باید تا سال 1404 تعداد تخت ها به 2برابر یعنی به تعداد 28 هزار تخت افزایش یابد.
شهبازی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی های انجام شده بر اساس وضعیت کنونی ورود گردشگر به فارس است، افزود: بدیهی است در صورتی که جذب گردشگر طی 10 سال آینده بیش از امروز باشد باید برنامه ریزی های دیگری برای پاسخگویی به آن حجم از گردشگر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا هم اکنون 92 پروژه گردشگری در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی بین5 تا 95 درصد در استان وجود دارد، اظهار كرد: البته تعداد پروژه‌های گردشگری استان هر روزه در حال تغییر است چرا که بعضی از پروژه ها با رسیدن به پیشرفت 100 درصد بهره برداری می شوند و فعالیت خود را آغاز می کنند و از طرفی پروژه های جدید دیگری پس از اخذ مجوزهای لازم کار ساخت خود را آغاز می کنند.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی فارس افزود: هنوز بیش از 15 مورد از مجوزهای ایجاد، به مرحله کلنگ زنی نرسیده  است و در آینده به پروژه های در حال ساخت افزوده می شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code