موضوعات
فارس

حقوق مالکان بناهای تاریخی را جدی بگیریم

نویسنده: جعفر خاندوزی
هنوز بسیاری در بدنه و خارج از دولت باور ندارند صنعت معظمی مانند گردشگری در عین ایجاد اشتغال قابل توجه، می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون و ما را از وابستگی به اقتصاد نفت خارج کند.
1394/12/16
هنوز بسیاری در بدنه و خارج از دولت باور ندارند صنعت معظمی مانند گردشگری در عین ایجاد اشتغال قابل توجه، می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون و ما را از وابستگی به اقتصاد نفت خارج کند. گردشگری یک تخصص میان‌رشته‌ای است که شناخت و معرفت، از ملزومات اصلی آن است. واجب است این معرفت را مردم و گردشگران هم داشته باشند و از سوی دیگر در متولیان صنعت گردشگری نیز باید ایجاد شود. زیرا وقتی متولیان درک درستی از وضع گردشگری کشور نداشته باشند، نمی‌توانند قاعده وضع کنند. بناها و بافت‌های تاریخی که بهترین وسیلۀ تحصیل معرفت هستند و بازدید از همۀ جوانب جامعه، هدف اصلی گردشگران است، در برنامه‌ریزی مسئولان کشور از یاد رفته‌اند. تاکنون مقولۀ حفظ اماکن تاریخی، بدون توجه به احیا و بهره‌برداری، پایدار نبوده و این امر بر مشکلات این گونۀ خاص از اماکن افزوده است. اگر از نخست، حوزۀ‌ احیا را به عنوان حلقۀ واسط و رابط میان دولت و گردشگران می‌پذیرفتیم، امروز احوال بهتری داشتیم. زیرا هدف این بخش، زنده و پویا کردن بناها و بافت‌های تاریخی با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
   در حوزۀ‌ میراث فرهنگی طی سال‌های اخیر، برخی استان‌های کشور فعالیت بیشتری کرده‌اند و اقشار مختلف مردم را به میدان کشانده و با احیا و مرمت اماکن و خانه‌های تاریخی، به سود رسیده‌اند. بنابراین در برنامه ریزی‌ها در صورت توجه به مالکان می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نه چندان دور، حجم اماکن در حال تخریب کم شود و دولت به عنوان متولی اصلی گردشگری، فقط به برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد افراد حقیقی و حقوقی در حوزۀ گردشگری بپردازد تا صنعت گردشگری توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن یابد. هرچند دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی باید دست به دست هم بدهند تا بسترهای لازم را فراهم آورند و در امر مرمت و احیای اماکن و خانه‌های تاریخی به مالکان کمک و یاری کنند. مهم‌ترین اقدامات از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی دولتی و غیردولتی از این قرار هستند:
- احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی باید با حمایت کامل استانداری و توجه و اجرای آن با مشارکت همۀ مقامات و دستگاه‌های مرتبط و نه فقط ادارات‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و برخی مالکان باشند که از تمکن مالی برخوردارند.
- برای رشد و شکوفایی احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی شهرها، تمامی بناهای تاریخی و مالکان آن‌ها از پرداخت عوارض تغییر کاربری و مرمت بناها معاف شوند.
 - تشویق و ترغیب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به تملک اماکن تاریخی در بافت‌ها و راه‌اندازی دانشگاه‌ها در این فضاها. این مالکان فرهنگی از سویی دانشجویان را به ضرورت حفظ این بافت‌ها سوق دهند تا این مدیران فردا مدافعان چنین بافت‌هایی شوند و می‌توانند دیگران را هم تشویق به ورود به تملک اماکن درون بافت‌های تاریخی کنند.
- نقش موثر و پرنفوذ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزۀ میراث فرهنگی و به ویژه مرمت و احیای اماکن تاریخی قابل توجه است. چون این نهادها ارتباط مستقیمی با این اماکن و مشکلات عدیدۀ ناشی از بی‌توجهی به این اماکن و احیای آن‌ها دارند. شهرداری‌ها با توجه به سطح درآمد سالیانه‌ای که دارند، بافت‌ها را تقسیم کنند و هر سال به بخشی از آن‌ها امکانات عمومی و زیرساختی بدهند.
- افزایش تورهای میراث‌گردی با اولویت بازدید از بافت‌های تاریخی می‌تواند به فعال‌شدن چرخۀ اقتصادی درون بافت‌ها کمک کند.
- افزایش اعطای تسهیلات مرمت و احیای اماکن تاریخی با کارمزد پایین به مالکان خانه‌های تاریخی در امر مرمت و احیای منازل یاری مفیدی خواهد بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code