موضوعات
فارس

فارس - بازار مسگرها بی صداست

نویسنده: زهرا نورانی
1396/09/28
 بازار مسگرها از بقایای بازار قیصریه است که از آجر و گچ ساخته شده و بازار مرغ و اردوبازار را به یکدیگر مرتبط می‌کند. بازارمشابه بازار وکیل است اما در بعد کوچکتر.در زمان نه چندان دور در این بازار فقط صدای چکش مسگرها بود اما اکنون هیچ خبری از این صداها نیست بازار به بازار پوشاک بدل شده و تنها هشت حجره مس فروشی در آن وجود دارد .تنها بازماندگان مسگرهای فقط سه نفر هستند که به ندرت چکش میزنند .تمام مسهای این بازار را مسهای ماشینی زنجان و اصفهان پر کرده است .
|< <  1 2   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code