موضوعات
فارس

اولین راه آهن شیراز

نویسنده: سمیرا فرقانی خبرنگار
اولین راه‌آهن ایران «خوشتاریا» نام داشت. «آکاکی مفودیویچ خوشتاریا» یک سرمایه‌دار گرجی و تبعه روسیه بود. شهرت او بیشتر به خاطر امتیازی است که از دولت ایران برای استخراج معادن به ویژه نفت شمال دریافت کرد....
1396/09/07
 اولین راه‌آهن ایران «خوشتاریا» نام داشت. «آکاکی مفودیویچ خوشتاریا» یک سرمایه‌دار گرجی و تبعه روسیه بود. شهرت او بیشتر به خاطر امتیازی است که از دولت ایران برای استخراج معادن به ویژه نفت شمال دریافت کرد. او به سبب سهولت دسترسی به شمال ایران، در سال 1226‌خورشیدی خط راه‌آهن خوشتاریا را به طول 14‌کیلومتر از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی کشید. پس از آن، یک مهندس فرانسوی به نام مسیو «بواتال» درسال ۱۲۶۱ امتیاز مهم‌ترین راه‌آهن آن زمان را از ناصرالدین‌شاه گرفت. این راه‌آهن به مسافت 8‌کیلومتر و عرض یک متر از تهران به شهرری ساخته شد. اهالی تهران قدیم به قطاری که از روی ریل این راه‌آهن می‌گذشت، ماشین دودی می‌گفتند. شیرازی‌ها اما سال‌های سال منتظر تأسیس راه‌آهن بودند. راه‌آهنی که قرار بود از تهران به شیراز کشیده شود، ۱۵‌دی ۱۳۰۸ به‌دست رضا‌شاه پهلوی، به سبب اهمیت استخراج نفت در خوزستان افتتاح شد و پس از آن تا افتتاح راه‌آهن شیراز 80 سال طول کشید.
مناقصه عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن شیراز در تاریخ 25 اسفند 1380 برگزار و قرارداد آن 3 روز بعد منعقد شد. افتتاح راه‌آهن شیراز اما 8 سال بعد یعنی روز 13‌خرداد 88 محقق شد. با این حال و با وجود انتظار طولانی مردم شیراز، برخی می‌گویند این انتظار 80 ساله نیز کافی نبوده و راه‌آهن شیراز زودتر از آنچه که باید، افتتاح شده است.
13 خرداد 1388 واگن‌های راه‌آهن شیراز ساعت 9:45، شیراز را به مقصد اصفهان ترک کردند و ساعت 11:20 در حدود 55‌کیلومتری شیراز از نقش رستم عبور کردند و ساعت 13:07 به ایستگاه سعادت‌شهر در حدود 100‌کیلومتری نقطه حرکت رسیدند، یعنی قطار تنها با سرعت حدود 30‌کیلومتر در ساعت این مسافت را طی کرده بود. نکته دیگر این که طبق اصول عملکرد ایستگاه‌های راه‌آهن در دنیا، پس از افتتاح ایستگاه، حرکت اولین قطار مسافربری پس از چند قطار باربری، باید با حضور پیمانکارها و خانواده‌های آنها با سلامت از روی ریل قطار صورت پذیرد که در مورد راه‌آهن شیراز اینگونه نبوده است. در اولین سفر ریلی شیراز، مردم عادی به جای 12‌ساعت پس‌از 24 ساعت به تهران رسیدند. فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، پایین‌بودن سرعت قطارها به صورت کلی و کاهش قابل توجه آن‌ها از اصلی‌ترین دلایل مبتنی بر عدم آمادگی راه‌آهن شیراز برای افتتاح در سال 88 به شمار می‌آیند. در حال حاضر در مسیر تهران - شیراز 3شرکت حمل و نقل ریلی شامل نور، مهتاب و پلور سبز فعال هستند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code