موضوعات
فارس

اتمام طرح توسعه زیر ساخت‌های گردشگری «نقش رستم»

نویسنده:
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: طرح توسعه و ساماندهی زیر ساخت‌های گردشگری مجموعه باستانی نقش رستم با صرف هزینه ای افزون بر 2 میلیارد و 150 میلیون ریال به اتمام رسید.
1396/07/19
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «مصیب امیری» افزود: اقداماتی که در قالب این طرح توسعه انجام شد شامل تکمیل مجتمع خدماتی، بهداشتی، رفاهی، تکمیل حصار کشی محوطه، اجرای تک لبه برای کانال عبور آب دورمحوطه این مجموعه تاریخی و تسطیح و زیر‌سازی برای احداث پارکینگ است.
وی بیان کرد: گسترش زیرساخت‌های گردشگری موجب اقامت بیشتر و همچنین رضایتمندی گردشگران می‌شود و افزون بر این توسعه گردشگری پایدار را به دنبال دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code