موضوعات
بوشهر

218 مرغداری و خودکفایی بوشهر

نویسنده:
سالانه ۳۰ هزار تن مرغ در بوشهر تولید می‌شود که پاسخگوی نیازهای استان است و باید برای حمایت از مرغداری‌های استان از ورود مرغ جلوگیری شود...
1394/09/08
سالانه ۳۰ هزار تن مرغ در بوشهر تولید می‌شود که پاسخگوی نیازهای استان است و باید برای حمایت از مرغداری‌های استان از ورود مرغ جلوگیری شود.
به گزارش مهر مدیرامور طیور جهاد کشاورزی استان بوشهر در این باره گفت: بوشهر از قطب‌های تولید گوشت مرغ است که ۲۱۸ واحد مرغداری با ظرفیت ۱۰ میلیون قطعه در هر دوره در استان فعالند و به نیازهای استان پاسخ می‌دهند.
عبدالمحمد عوض‌زاده درنشست کارگروه تنظیم بازاراستان بوشهربا تأکید برلزوم حمایت ازواحدهای مرغداری استان بیان کرد: مرغداری‌های استان بوشهرازتکنولوژی‌های نوین درتولید استفاده می‌کنند و این تکنولوژی‌ها به عنوان یک ظرفیت مهم محسوب می‌شوند.
وی به برخی از راهکارهای حمایت ازمرغداری‌ها اشاره وخاطرنشان کرد: درصورتی که مراکز پرمصرف دراستان ازتولیدات مرغداری‌های استان بوشهربهره‌برداری کنند ۸۰ درصد مشکلات واحدهای مرغداری استان کاهش می‌یابد.
مدیرامورطیورجهاد کشاورزی استان بوشهربا اشاره به این‌که مرغداران استان بوشهر براساس میزان درخواستی نسبت به تولید مرغ اقدام می‌کنند، اضافه کرد: ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان ۴۱ هزار تن گوشت در سال است.
وی اضافه کرد: سال گذشته حدود 29 هزارتن مرغ در مرغداری‌های استان بوشهر تولید شد که امسال میزان تولید مرغ افزایش یافته و با برنامه‌ریزی صورت گرفته به ۳۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

جلوگیری از واردات گوشت مرغ
از سوی دیگر مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان بوشهر نیز با بیان این‌که تنها ۸۰ درصد از ظرفیت مرغداری‌های استان بوشهر در تولید قرار می‌گیرد، افزود: ۲۰ درصد از ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است که در صورت ایجاد شرایط مناسب، می‌توان شاهد افزایش ظرفیت بود.
 وهیب حاجی‌دشتی اضافه کرد: باید تلاش شود شرایط مناسبی برای صادرات گوشت مرغ استان بوشهربه کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم شود و این موضوع باعث افزایش ظرفیت تولید مرغ در استان می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم برای حمایت از مرغداری‌های استان، جلوگیری از واردات گوشت مرغ از استان‌های هم‌جوار است که باعث خواهد شد تا مراکز بزرگ از مرغداری‌های داخل استان خرید کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان بوشهر با اشاره به این‌که برخی از مرغداری‌های استان بوشهر با مشکل تامین سرمایه درگردش مواجهند ادامه داد: باید زمینه مناسب برای تامین نقدینگی مرغداری‌های استان بوشهر فراهم شود.
وی خواستارتلاش ویژه برای گازرسانی به همه واحدهای مرغداری‌ها دراستان بوشهرشد وگفت: یکی دیگر ازمشکلات مرغداری‌های استان توزیع نامناسب سوخت واحدهای مرغداری است.

افزایش تولید مرغ
در استان بوشهر تعداد مرغداری‌ها افزایش یافته و شاهد رشد تولید مرغ در استان هستیم. اکنون دراستان بوشهر ۲۱۸ واحد مرغداری فعالیت دارند و سالانه بیش از۳۰ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می‌شود که این میزان بیش از نیاز مصرفی استان است.  ایجاد زمینه مناسب برای صادرات گوشت مرغ در استان وهمچنین جلوگیری از واردات مرغ ازدیگرنقاط به‌ویژه استان‌های هم‌جوار را می‌توان به عنوان مهمترین راهکارهای حمایت از مرغداری‌های استان عنوان کرد.
مرغداری‌های استان بوشهربا مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و سرمایه درگردشگری دست و پنجه نرم می‌کنند که باید برای رفع این مشکلات اقدامات اساسی صورت بگیرد. مشکلاتی نیزدر زمینه تامین سوخت و انرژی مورد نیاز وبه ویژه گازرسانی به مرغداری‌های استان وجود دارد که درسال‌های اخیراقدامات زیادی برای این منظورصورت گرفته است ولی هنوزتا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیاد است.

استفاده صنایع از ظرفیت‌های استان
صنایع بزرگی‌ در بخش‌های مختلف استان بوشهر وجود دارد که استفاده این صنایع ازظرفیت‌ها وتولیدات استان می‌تواند نقش بسیارمهمی در بهبود وضعیت تولیدکنندگان داخلی داشته باشد.سرمایه‌گذاری‌های بالایی درصنعت تولید گوشت مرغ دراستان صورت گرفته است و تولیدکنندگان امیدوارند که حمایت بیشتری از آنها در استان صورت بگیرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code