موضوعات
بوشهر

گندم بوشهر جوانه می زند

نویسنده:
کشاورزان بوشهری در 80 هزار هکتار از زمین‌های زراعی خود و به دو روش آبی و دیم گندم کاشتند....
1396/09/14
کشاورزان بوشهری در 80 هزار هکتار از زمین‌های زراعی خود و به دو روش آبی و دیم گندم کاشتند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اعلام این خبر به ایرنا گفت: از این میزان ۱۵ هزار ۵۰۰ هکتار ازاراضی آبی و ۶۵ هزار هکتار اراضی دیم به کشت گندم اختصاص یافت.
محمدتقی منوچهری با بیان اینکه استان بوشهر در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اظهار کرد: تولید خرما، محصولات صیفی، گوجه‌فرنگی خارج از فصل، محصولات گلخانه‌ای، زارعی، جالیزی و مرکبات از ویژگی‌های کشاورزی استان بوشهر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تأمین بذور مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر گفت: تاکنون افزون بر 10 هزار تن بذر مورد نیاز کشاورزان گندم‌کار استان بوشهر تأمین شده است.

تأمین بذر
منوچهری ادامه داد: برنامه موظفی و تعهد استان بوشهر، تأمین بذر مورد نیاز دوسوم اراضی آبی ویک دوم اراضی دیم است که جمعاً 7 هزار و 500 تن است و این درحالی است که درسال زراعی گذشته افزون بر 10 هزار تن بذر مورد نیاز کشاورزان استان تأمین شده است.
وی با بیان اینکه ازمهرماه بذورگواهی شده براساس جدول توزیعی در شهرستان‌های استان بوشهرتوزیع شده است بیان کرد: به لحاظ کاهش بارندگی و پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر خشکسالی، کشاورزان رغبتی به خرید بذر نشان نداده و با شک و تردید اقدام به کشت گندم کرده‌اند.

واردات بذر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهربا اشاره به اینکه با شروع بارندگی کشاورزان گندمکاران استان بوشهر بلافاصله درخواست بذر کردند افزود: با توجه به ظرفیت بوجاری شرکت‌های تولید و فرآوری بذر استان امکان تحویل بذر به همه کشاورزان در یک بازه زمانی کوتاه وجود ندارد و این فرایند همچنان درحال انجام است.
منوچهری بیان کرد: با توجه به نیاز و درخواست کشاورزان، شرکت‌های تولید کننده بذر علاوه برتامین تعهدات سازمان، هزار تن بذور گواهی شده ارقام مناسب استان را از استان‌های خراسان شمالی و گلستان خریداری کرده‌اند که بخشی از آن به استان حمل شده و مابقی در حال حمل است.
وی با توصیه به کشاورزان استان بوشهرتاکید کرد: کشاورزان ضمن رعایت میزان بذرمصرفی گندم 220 کیلوگرم درهکتاربرای اراضی آبی و 120 کیلوگرم درهکتاربرای اراضی دیم، ازمصرف بالاترازفرم استاندارد خودداری و با رعایت تمامی توصیه‌های فنی اقدام به کشت کنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code