موضوعات
بوشهر

انرژی

کنتورهای آلتراسونیک در سراسر استان بوشهر

نویسنده:
با هدف اندازه گیری دقیق میزان مصرف گاز مشترکان عمده صنعتی، کنتورهای آلتراسونیک بیشتری درسراسراستان بوشهر نصب خواهد شد.
1394/07/19
 به گزارش همشهری رئیس اموراندازه گیری وتوزیع شرکت گازاستان بوشهردراین راستا گفت: تاکنون چند مورد ازاین کنتورها درنیروگاه گازی BOO ، نیروگاه بعثت و پتروشیمی مبین نصب و راه اندازی شده است که اکنون اقدامات مورد نیازبرای نصب تعداد بیشتری ازاین کنتورها دراقصی نقاط استان دردست اجراست.
مهندس علی رضوان افزود: موارد لازم برای نصب 3 کنتور دیگر درکارخانه سیمان ساروج دشتستان، کارخانه سیمان دشتستان و نیروگاه گازی گناوه انجام شده است. وی ادامه داد: نصب کنتورهای یاد شده 6000 میلیون ریال هزینه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: کنتورهای آلتراسونیک از دقت بالایی در اندازه گیری برخوردار بوده و به این ترتیب میزان گاز مصرفی را با صحت و درستی بیشتری گزارش می دهند، همچنین درمقایسه با کنتورهای توربینی ازخرابی کمتری برخوردارند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code