موضوعات
بوشهر

کاشت گیاهان برای مقابله با گسترش بیابان

نویسنده: علیرضا برازجانی/ بوشهر- خبرنگار
جلوگیری از گسترش بیابان ها در بوشهر از طریق کشت «لگجی» در دستور کار قرار دارد...
1396/07/17
جلوگیری از گسترش بیابان ها در بوشهر از طریق کشت «لگجی» در دستور کار قرار دارد.
رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در این باره به همشهری گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای احیای 4 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان با روش‌های بیولوژیک و مبتنی بر پوشش گیاهی، بذرکاری و جمع‌آوری هرز آب‌ها و آب‌های ناشی از بارندگی‌ها و جنگل‌کاری در دستور کار قرار گرفته است.
علی بوستانی افزود: اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی از سال 1351 در استان بوشهر آغاز شد و تاکنون در 30 هزار هکتار از اراضی بیابانی عملیات مالچ‌پاشی روی تپه‌های ماسه‌ای انجام شده است و نهال‌کاری در 30 هزار هکتار دیگربا کشت گونه‌های گز، اسکنبیل، پانیکوم، کهور، آکاسیا ویکتوریا، سالیسینیا نقش مهمی در تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از بیابان‌زایی داشته است.
این مسئول با اشاره به همفکری مسئولان استان برای رسیدن به یک برنامه مدون با هدف مهار بحران بیابانی شدن استان ادامه داد: اکنون مسئولان با اتخاذ راهکارهایی در نظر دارند تا با توسعه کشت گیاه بومی لگجی که سازگاری مناسبی با اقلیم بوشهر دارد و افزون بر نقش تثبیت کننده شن‌های روان و مقابله با پدیده ریزگردها،خواص درمانی و غذایی دارد روند بیابان زدایی را شتاب ببخشند.

مزایای کشت لگجی
وی با اشاره به این که گیاه لگجی ازجمله گیاهان با ارزش چندمنظوره استان بوشهرمحسوب می‌شود وبه دلیل رشد وتوسعه مناسب ریشه، مقاومت این گیاه به شرایط کم بارشی بسیار زیاد بوده و درشرایط استان بخوبی مستقر و تولید محصول می‌کند، افزود: افزون براین، تاج پوشش بسیارخوب این گیاه بخصوص که دراراضی با خاک سبک وماسه‌ای بعضاً تا 4 مترمربع توسعه می‌یابد، توانایی بسیارمناسبی در تثبیت خاک و جلوگیری ازفرسایش و تولید ریزگردها نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: فرم رویشی این گیاه به صورت بوته چندساله علفی است که هرسال با شروع فصل سرد اندام هوایی خود را از دست می‌دهد و با اتمام سرما یعنی اسفندماه ازپایه اصلی شروع به رشد مجدد می‌کند. به صورت معمول از میوه و سرشاخه این گیاه استفاده خوراکی می‌شود و دام‌ها از اندام هوایی این گیاه تغذیه می‌کنند.

لگجی؛ گیاهی پرسود
بوستانی بیان کرد: گیاه لگجی به عنوان گیاهی اقتصادی چند منظوره این ظرفیت را دارد که توسط بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزان در اراضی دیم به خوبی توسعه یافته و با توجه به توسعه کشت این گیاه به نتایج محسوسی درزمینه‌های درآمدزایی، ترسیب کربن، اشتغالزایی، جلوگیری ازفرسایش خاک و کنترل ریزگردهای برخاسته از اراضی دیم کم بازده و مراتع ضعیف دست خواهیم یافت.
این مسئول می‌افزاید: براساس نتایج تجربی وتحقیقاتی بدست آمده و بسته به شرایط، میزان ثمردهی این گیاه حدود 2 تا 3 کیلوگرم در شرایط دیم و حدود4 تا 6 کیلوگرم میوه در شرایط آبیاری است. لذا ازآنجا که امکان توسعه این گیاه دراغلب دیمزارهای کم بازده وجود دارد و درمقایسه با غلات که دارای ریسک بسیاری است، با شرایط موجود، توانایی درآمدزایی بالاتری دارد. البته هیچگاه نباید سایرکارکردهای توسعه این گیاه را دراراضی کشاورزی درجه 2 فراموش کرد زیرا عمر مفید بوته‌های لگجی بیش از 25 سال است.
وی اضافه می‌کند: با فرض تعداد 400 بوته در هکتار و متوسط تولید 5/1 کیلوگرم میوه هربوته 3 ساله، میانگین تولید محصول میوه لگجی در هکتارحدود 600 کیلوگرم برآورد می‌شد. با احتساب قیمت 5هزار تومانی قروش میوه لگجی در بازار، میزان سود حاصل از فروش محصول یک هکتاراین گیاه حدود 3میلیون تومان خواهد بود و این درحالی است که درآمد ناخالص یک هکتار لگجی حدود 5 میلیون تومان برآورد می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code